"ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH / INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY (UST / ICH) DERGİSİ"NİN 22’İNCİ SAYISI YAYINLANMIŞTIR.
Paylaş :
PDF İndir :

01.12.2021


"Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History  (UST / ICH)" dergisinin 22nci sayısı yayımlanmıştır.

Dergi, yayın hayatının 15nci yıldönümünü kutlamaktadır.

Okuyucularımız, derginin zengin yayın geçmişi doğrultusunda, güncel sayısında da makale türlerini ve konularını genişletmeye devam ettiğini fark edecektir. Bu bağlamda, UST/ICH Dergisi’nin son sayısı, Uluslararası Hukuk, Tarih, Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji alanlarında çeşitli konuları kapsamaktadır.

Dergide yer verilen bir yorum makalesi, "Uluslararası İnsani Hukuk" olgusunu ele almaktadır. Makale, "Uluslararası İnsani Hukuk"un evrimini incelemekte ve insanlığa karşı işlenen suçların yıkıcı etkilerine insani bir bakış açısı getirmektedir. “Uluslararası Mahkemelerdeki Davalar” bölümünde yer verilen makale, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gambiya-Myanmar davasında karşılaşması muhtemel dört temel hukuki sorunu ele almakta, soykırım suçunun Myanmar’daki Rohingya Halkına karşı işlenip işlenmediğini ayrıntılı olarak analiz etmektedir. Bir makale, Yeşil Dönüşüm ve AB-Türkiye ilişkisindeki olası rolüne odaklanmaktadır. İki makale, Balkan bölgesinin karşı karşıya olduğu, geçmişteki ve mevcut krizlerle ilgili konuları ele almaktadır. Bir diğer makale ise, Kuzey Afrika'daki sömürgecilik konusu üzerinedir. Son makale, Sincan bölgesinde pamuk üretimi ve yaptırımlarla ilgilidir. Dergide ayrıca, bir kitap incelemesine yer verilmiştir.

22’inci sayı dahil, UST / ICH Dergisi'nin bütün sayılarının elektronik sürümlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

https://avim.org.tr/en/Dergi/Uluslararasi-Suclar-ve-Tarih-International-Crimes-and-History/22

UST / ICH Dergisi'nin, dergipark bağlantısına da keza aşağıdaki adresten erişilebilmektedir:

https://dergipark.org.tr/en/pub/ustich

Derginin basılı nüshasını satın almak isteyenler, bizlere, e-posta (honalp@avim.org.tr) veya telefon (+90 312 438 50 23) ile ulaşabilirler.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten