“SON OSMANLI SAVAŞLARI: İNSANİ MALİYET, 1877-1923 (THE LAST OTTOMAN WARS: THE HUMAN COST, 1877-1923) BAŞLIKLI KONFERANS ÇEVRİMİÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Paylaş :
PDF İndir :

30.11.2020


26 Kasım 2020 tarihinde, daha önceden Melbourne, Boğaziçi ve Bilkent Üniversitelerinde dersler vermiş emekli akademisyen Profesör Jeremy Salt’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Son Osmanlı Savaşları: İnsani Maliyet, 1877-1923 (The Last Ottoman Wars: The Human Cost, 1877-1923)” başlıklı konferans çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Profesör Jeremy Salt, The Last Ottoman Wars: The Human Cost, 1877-1923 (University of Utah Press, 2019) başlıklı son kitabına dayanan sunumunda, ilk olarak 1877-1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan sivillerin çektiği acılar hakkındaki merakından ve bu merakın onu bu kitabı yazmaya nasıl ittiğinden bahsetmiştir. Arka arkaya gerçekleşmiş olan ayaklanmaların ve savaşların Osmanlı sivil (özellike Müslüman) nüfusu nasıl etkilediği hakkında çok sınırlı sayıda eserin yazılmış olması, Profesör Salt’ın bu konuya odaklanmaya karar vermesine neden olan itici güçlerden biriydi. Daha sonrasında Profesör Salt, kitabın kapsadığı dönemi seçme nedeni ve bu dönemdeki gelişmelere ilişkin düşüncelerinden bahsetmiştir. Profesör Salt, Birinci Dünya Savaşı’nda ne olduğunu anlamak için geçmiş savaşların yarattığı arka planı araştırması gerektiğini anlatmıştır. Bunun için ilk olarak imparatorluğun vahim mali durumunu ve bunun imparatorluğun çöküşüne giden olaylar zincirini nasıl etkilediğini anlamaya çalışmıştır. Sunum sırasında “bir hükümet yeterli mali imkânı olmadan nasıl elzem reformları yapabilir?” gibi soruların izleyicilere yöneltilmesi muhtemelen izleyicilerin konu hakkında (yeniden) düşünmelerini sağlamıştır. Özetle Profesör Salt, savaşın bedelinin sadece askerler veya siyasetçiler tarafından değil, Osmanlı sivil halkı tarafından da ödendiğini ve tüm etnik-dini grupların o dönemki şiddet olaylarından sorumlu olduğunu vurgulamıştır. Son olarak, Profesör Salt (kitabında da bahsetmiş olduğu gibi) Balkanlar, Arap ve Anadolu vilayetleriyle ilgili genel değerlendirmelerini aktarmıştır. 

Türk ve Batılı seyircileri hedef alan konferans, yoğun bir soru-cevap kısmının ardından sona ermiştir.

Profesör Salt’ın konferansta gerçekleştirdiği konuşmasının video kaydını YouTube’dan izlemek için tıklayınız.