MAKALE ÇAĞRISI: ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH / INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY- 20. SAYI
Paylaş :
PDF İndir :

07.01.2019


Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History (UST / ICH), tarihte farklı insan toplulukları, etnik gruplar, dini gruplar ve uluslar arasında yaşanmış olan ve hâlihazırda yaşanan anlaşmazlıkları, çatışmaları, uyuşmazlık çözüm pratiklerini ve işlenen suçları konu alan, yılda bir kez yayınlanan, iki dilli (Türkçe ve İngilizce) hakemli bir dergidir. UST, on iki yıllık yayın hayatı boyunca, Balkanlar, Kafkasya, Avrasya ve Orta Doğu bölgelerinde yaşanmış olan anlaşmazlık, çatışma, uyuşmazlık çözümü ve suçlar hakkında yapılan akademik araştırmaların paylaşılması için bir platform olmuştur. UST / ICH, TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCO ve DergiPark Akademik tarafından indekslenmektedir.

UST / ICH hakkında detaylı bilgiye http://avim.org.tr/tr/Dergiler/Uluslararasi-Suclar-ve-Tarih-International-Crimes-and-History adresinden ulaşabilirsiniz.

UST / ICH’nin 2019 Aralık ayında yayınlanacak olan 20. sayısında yayınlanmak üzere, Balkanlar, Kafkasya, Avrasya ve Orta Doğu’da toplumlar, etnik ve dini gruplar ve uluslar arasındaki anlaşmazlık ve çatışmaları sosyolojik, siyasi, tarihi ve hukuki açılardan inceleyen çalışmaları ve konuyla ilgili yayınlanmış kitapların tahlillerini beklemektedir. UST / ICH, 2019 yılının Bulgaristan Türkleri’nin 1989’da Bulgaristan’dan göçlerinin 30. yılı olması münasebetiyle bu sayısında “tarihte Balkanlar’da yaşanan gönüllü ve zoraki göçler” temalı çalışmalara öncelik verecektir.  

Makale ve kitap tahlilleri için son teslim tarihi, 15 Eylül 2019’dur.

 

MAKALE GÖNDERME KURALLARI

UST / ICH’de yayınlanmaları için gönderilen çalışmalar hakem değerlendirmesine tabi tutulur. Bu çalışmaların başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yere sunulmamış olması gerekmektedir. Gönderilen çalışmaların, UST / ICH’nin belirttiği standartlara uygun ve anlaşılır bir dil ve üslupla kaleme alınmış olmaları beklenmektedir. Yayınlanması için UST / ICH’ye gönderilen çalışmaların, ulusal ve uluslararası etik kural ve standartlara uygun olması gerekmektedir. UST / ICH’ye yayınlanmaları için çalışmalarını gönderen yazarlar, bu kural ve standartlarla uyulmaması halinde doğacak tüm yasal ve diğer sorumlulukları üstlenmiş olacaklardır.

- Çalışmalar, DergiPark üzerinden, http://dergipark.gov.tr/ustich adresindeki sayfadan gönderilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra aynı dosya, ayrıca e-posta yolu ile, Dr. Turgut Kerem Tuncel’e ([email protected]) sunulmalıdır.

- Çalışmalar, Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Çalışmalar, Microsoft Word’de yazılmış olmalıdır.

- Çalışmalar, 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1,5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inç) yazılmalıdır. Makalenin sayfaları, 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

- Çalışmalarda, https://guides.library.uwa.edu.au/ld.php?content_id=43524175 adresindeki kılavuzda kuralları örneklerle açıklanmış olan Chicago (17-A) referans sistemi (Chicago Citation Style Notes and Bibliography System (17th A)) kullanılmalıdır. 

- DergiPark üzerinden ve e-posta ile gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

 • Ad ve soyad(lar)ı
 • Yazar(lar) hakkında kısa akademik özgeçmiş
 • Halihazırdaki akademik ünvan(lar)ı
 • Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)
 • E-posta adres(ler)i
 • Açık posta adres(ler)i, cep telefon numara(lar)sı ve faks numara(lar)sı 
 • Yazar(lar)a ait, https://orcid.org/ adresinden alınmış olan “ORCID” bilgisi

Yazar(lar)a ait bir(er) fotoğraf (orijinal, JPEG formatında) e-posta ile Dr. Turgut Kerem Tuncel’e ([email protected]) iletilmelidir.

 

Makaleler:

- dipnotlar ve bibliyografyayı da kapsayacak şekilde 7000-9000 kelime arasında olmalıdır.

- Makalelerin, 150-200 kelime arasında değişen özleri ve 4-6 adet alfabetik sıraya göre yazılmış ve indeksleme için uygun anahtar kelimeleri olmalıdır (ideal şartlarda, anahtar kelimeler makalelerin başlıklarında geçmemelidir).

- Gönderilen makalelerde, öz ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de yer almalıdır.

- Başlık ve alt başlıklar arasında açıkça anlaşılacak bir hiyerarşi olmalıdır.

- 40 kelimeden uzun alıntılar, metin içinde sağ ve sol kenar boşlukları metinden daha geniş olacak şekilde ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır. 

 

Kitap İncelemeleri: UST /ICH’nin ilgi alanları dahilinde olan konularla ilgi yayınlanmış yeni eserler hakkında ve dipnotlar dahil 3000-4000 kelime uzunluğunda olmalıdır. Kitap incelemelerinin başlıkları olmalıdır.

Tahlili yapılan eser hakkındaki aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir

 • Eserin yazarın(ların)ın veya editorü(leri)nün/nin ad ve soyad(lar)ı
 • Eserin başlığı
 • Yayın yılı
 • Yayın yeri
 • Yayınevi
 • Sayfa sayısı
 • Eserin dili
 • ISBN numarası

UST / ICH Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, gönderilen makale ve kitap tahlillerinin en kısa sürede hakemler tarafından değerlendirilmesini sağlayacaktır. E-posta yoluyla gönderilen makaleler Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’ne ulaştığında yazar(lar) DergiPark üzerinden ve e-posta yolu ile bilgilendirilecek(ler)tir.

UST / ICH ve makale / kitap incelemesi gönderme kuralları ile ilgili sorularınız için Dr. Turgut Kerem Tuncel’le e-posta ([email protected]) yoluyla iletişime geçebilirsiniz.