ERMENİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİNİN 68. SAYISI ÇIKTI
Paylaş :
PDF İndir :

03.05.2021


Değerli Okurlarımız,

 

Dergimizin 2021 yılındaki ilk sayısı olan 68. sayısı yayınlanmıştır. 68. sayımızda; 1 başyazı, 3 araştırma makalesi ve 1 kitap incelemesi yer almaktadır. Diğer sayılarda olduğu gibi Ermenistan’ın iç ve dış dinamiklerinde ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde Aralık 2020-Nisan 2021 tarihleri arasındaki gelişmeler, Alev Kılıç’ın kaleme aldığı “Olaylar ver Yorumlar” başlıklı başyazıda ele alınmaktadır. Kılıç makalesinde ele aldığı dönemi, 1992 yılında tarihinde ikinci kez (Ermeni siyasetçilere göre, Sovyet dönemi de hesaba katılarak üçüncü kez) bağımsız olan Ermenistan devletinin bir savaş yürüttüğü, bir yenilgi katlandığı ve ciddi bir iç karışıklık ile istikrarsızlık maruz bir zaman dilimi olarak tarihe not düşmektedir. Kılıç'ın değerlendirmelerine göre, bu dönemde Ermenistan yönetimi; bölgesel işbirliğini esas alan, gerçekçi ve barışçı bir politika ile diasporanın, Apostolik Kilisenin ve Batılı yandaşlarının baskısı ve teşvikiyle, hayalperest ve rövanşist bir strateji benimseme arasında yalpalamıştır. Karabağ yenilgisi Rusya’ya olan bağımlılığını daha da arttırmış, Ermenistan’ın Batı ile Rusya arasında ikili oynama marjını daraltmıştır. Savaş ve ateşkes anlaşmasının Karabağ’ın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü içinde yer aldığını kanıtlamasına, statü konusunun münhasıran Karabağ’da yaşayan Ermeni azınlığa tanınacak haklara inhisar ettiğini göstermesine rağmen, Ermenistan Batı ile temaslarında Karabağ üzerinde hak iddia etme girişimlerini sürdürmüştür. Türkiye ile ilişkiler konusunda da stratejik ikilem ve yalpalama devam etmiş, Türkiye bir yandan düşman olarak tanımlanırken, diğer taraftan bölgesel işbirliği ve komşuluk ilişkilerinin nasıl geliştirilebileceği arayışı gündeme gelmiştir.

68. sayıda yer alan ilk araştırma makalesi, Nevzat Sağlam tarafından kaleme alınan “Samsun Ve Civarında Ermeni Ve Rumların Faaliyetleri (1880-1920).” başlıklı makaledir. Sağlam, arşiv belgelerinden yola çıkarak Samsun ve çevresinde Ermeni çeteleri tarafından gerçekleştirilen eylemleri değerlendirmektedir. Sağlam’ın ulaştığı bilgilere bakılarak Osmanlı Devletinin Sevk ve İskân Kanunu kararını hangi çerçevede aldığı daha rahat anlaşılabilmektedir.

Dergide yer alan ikinci araştırma makalesi, Erdi Öztürk tarafından yazılan “Mıhitar Goş’un Kanunnamesi Ve Orta Çağ Ermeni Toplumunda ‘Ötekiler’ Üzerine Bir İnceleme” başlıklı makaledir. Öztürk, literatürde pek fazla incelenmeyen Mıhitar Goş’un Kanunnamesinden yola çıkarak, Ermeni toplumunun ortaçağ dönemindeki yaşantısına ışık tutmaktadır.

“Ermeni Terör Örgütlerinin Güney Kafkasya’da Gerçekleştirdikleri Faaliyetler: 1905-1906” başlıklı üçüncü araştırma makalesi Burçin Hafize Tarcan tarafından yazılmıştır. Tarcan, çalışmasında hem Azerbaycanlı yazarların hem de Ermeni yazarların görüşlerine yer vererek, karşılaştırmalı bir tahlil ile 1905-1906 yılları arasında Kafkasya’da gerçekleşen olaylara genel bir çerçeve çizmeye çalışmıştır.

Son olarak, 68. sayımızda İlahe Memmedli tarafından incelemesi yapılan bir kitap tahlili bulunmaktadır. Memmedli, Mir Möhsün Nevvab’ın “1905-1906 Yıllarında Ermeni-Müslüman Çatışması” başlıklı kitabının 2020 yılında Ali Asker ve Serap Bozpolat Ayan tarafından yapılan Türkiye Türkçesindeki çevirisini değerlendirmektedir.

Dergimizin son sayısına buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm okurlarımıza keyifli okumalar dileriz.