ERMENİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİNİN 64'ÜNCÜ SAYISI ÇIKTI
Paylaş :
PDF İndir :

11.12.2019


Ermeni Araştırmaları dergisinin 64. Sayısı çıkmıştır. İlgili sayı, bir başyazı ve iki araştırma makalesi ile birlikte bir kitap tahlili içermektedir.

Alev Kılıç tarafından hazırlanan 64. sayının “Olaylar ve Yorumlar” başlıklı ilk makalesi, Ermenistan’ın iç ve dış dinamikleri ile Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde Eylül ve Aralık 2019 arası dönemde meydana gelen gelişmeleri ele almaktadır. Kılıç, ilgili dönemdeki Paşinyan yönetiminin iç sıkıntılarının artması ve bu sıkıntıların Ermenistan’ın politikalarını etkilemesine, Dağlık Karabağ sorunun çözümüne dair kararsız ve çelişkili söylemlere, Paşinyan’ın dış ilişkileri başarı olarak gündeme taşıması ile diasporadan medet umma çabalarına yönelmesine ve Pan-Ermenizm misyonunu geliştirme çabasına odaklanmıştır.

Macar Turan Derneği, İmam Abdüllatif Efendi ve Ermeni Meselesine Dair Macarca Bir Broşür” başlıklı ve arşiv belgelerine dayanarak hazırlanan ikinci makalede Melek Çolak, Macar Turancıları tarafından Anadolu’da emperyalizme karşı verilen bağımsızlık savaşının desteklemesi ve bu dönemde Macaristan’da bulunan İmam Abdullatif Efendi’nin faaliyetlerindeni incelemektedir; İmam Abdullatif Efendi’nin matbaadan çıkarttığı izonyitekok az Angol Ragalmak Cafolatahoz(İngiliz İftiralarının Yalanlanması Üzerine Kanıtlar) bir broşürle, Ermeni meselesine dair basın kampanyası yürütmüştür. Böylece Avrupa Kamuoyunda Ermeni meselesine dair izlenen tutumun haksız olduğunu anlatmaya çalışmıştır.

Ermeni Ayrılıkçı Militanların Ermeni Halka Yönelik Saldırıları: Antepli Boyacıyan Ailesi Örneği” başlıklı makalede Şenay Atam, Ermeni ayrılıkçı militanlarının Osmanlı Ermeni milletine mensup diğer bireyler üzerinde uyguladıkları baskı ve yıldırma yöntemlerini incelemektedir. Özellikle pek çok üyesi Osmanlı Devleti’nde memur olarak görev almış Antepli Boyacıyan Ailesi örneği üzerinden hareket ederek, Devlete sadık Ermeni ailelere yapılan saldırıların Osmanlı Devletini nasıl zorda bıraktığına odaklanmaktadır.

Son olarak 64. Sayımızda Berfin Mahide Ertekin tarafından kaleme alınan “Hepimize Bir Bayrak” adlı kitabın tahlili yer almaktadır.

Ermeni Araştırmaları dergisinin internet sayfasına https://avim.org.tr/tr/Dergiler/Ermeni-Arastirmalari adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi okumalar dileriz.