“BİR ENDOKTRİNASYON ARACI OLARAK POSTA PULLARI VE SOYKIRIM ANLATISININ GÖRSEL TEMSİLLERİ” BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

06.06.2018


AVİM’in düzenlediği Ömer Engin Lütem Konferansları’nın altıncısı, Ankara Üniversitesi Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Ayşegül Yüzel’in konuşmacı olduğu “Bir Endoktrinasyon Aracı Olarak Posta Pulları ve Soykırım Anlatısının Görsel Temsilleri” başlıklı konferansla devam etti.

5 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen konferansta Ayşe Yüzel, propaganda kavram ve pratiğinin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişimlere değindikten sonra, bir endoktrinasyon aracı olarak 1992-2016 yılları arasında Ermenistan’da “Soykırım Anısına” basılan posta pullarında kullanılan görsel öğeleri değerlendirdiği bir sunum gerçekleştirdi. Konferans, soru-cevap bölümüyle sona erdi.