AVİM KIRIM VE KIRIM TATARLARININ KONU EDİLDİĞİ BİR KONFERANS DÜZENLEMİŞTİR
Paylaş :
PDF İndir :

18.04.2016


Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), 15 Nisan 2016 tarihinde, Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History Dergisi’nin Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği’nde Kırım Tatarları Özel Sayısının tanıtımı vesilesiyle, Kırım ve Kırım Tatarlarının konu edildiği bir konferans düzenlemiştir. Yrd. Doç. Dr. Tümen Somuncuoğlu (Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü), Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün (ODTÜ Sosyoloji Bölümü ve Avrasya İncelemeleri Programı; Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History Yayın Kurulu Üyesi) ve Prof. Dr. İsmail Aydıngün (Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü) toplantıya konuşmacı olarak katılmıştır.

İlk konuşmacı olarak, Doç. Dr. Tümen Somuncuoğlu Kırım Tatarlarının 15. yüzyılda kurulan Kırım Hanlığı’ndan 1944 Sürgünü’ne kadar geçen süreçte Kırım Tatarlarının durumunu ele alarak Kırım hakkında tarihsel bir çerçeve çizmiştir. Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün ise Kırım’ın Ruslar tarafından ilhak edilmesinden sonraki süreçte Kırım Tatarlarının durumunu ele alan Gayriresmi Türk Heyeti’nin Kırım raporunu değerlendirmiştir. Son olarak, Prof. Dr. İsmail Aydıngün Kırım’la ilgili olarak yaşanan güncel gelişmeleri ele almıştır.

Konferans geniş çaplı bir soru-cevap bölümüyle son bulmuştur.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten