AVİM 2023 YILLIK RAPORU YAYINLANDI
Paylaş :
PDF İndir :

18.01.2024


AVİM'in 2023 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri tanıtan AVİM 2023 Yıllık Raporu yayınlanmıştır.

Avrasya İncelemeleri Merkezi’nin (AVİM) 2023 yılı çalışmalarına ve etkinliklerine genel bir bakış sağlamak üzere hazırladığımız Yıllık Raporu sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana değişmekte olan küresel jeopolitik ve güç dengesi 2023 yılında daha da belirgin hale gelmiştir. Soğuk Savaş döneminde Batı’nın en doğusu, doğu karakolu olan Türkiye, yeni oluşumda Doğu’nun da en batısı olarak Avrasya coğrafyasında Asya ve Avrupa’yı birleştiren merkezi bir konuma gelmiştir. Bu yeni konumu Türkiye için büyük imkanlar yarattığı kadar, dikkate alınması gereken ciddi riskler de ortaya çıkartmıştır.

Türkiye’yi Balkanlar ve Kafkaslar kanatlarıyla Batı ile Doğu arasında iletişim ve kaynaşma alanı olarak gören AVİM, Türkiye’nin bir Balkan ülkesi olarak Avrupa’nın, dolayısıyla Avrupa Birliğinin (AB) doğal bir parçası olduğunu değerlendirmektedir. Avrupa coğrafyasının temel kurumlarındaki yeri esasen Avrupalı kimliğini kanıtlamaktadır. Diğer taraftan, Güney Kafkas ve Orta Asya cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra tarihi, beşerî, sosyal ve kültürel köklü bağları bulunan bu coğrafya ile kurulan yakın ilişkiler Türkiye’nin Asya’ya açılmasını, Avrupalı ve Asyalı kimliklerini bağdaştırmasını mümkün kılmıştır.

Merkezimizin ilgi alanına giren güncel konularda bir kısmı uluslararası katılımlarla çeşitli konferanslar, paneller ve kitap tanıtımları da düzenlenmekte ve bunların bazıları AVİM Raporları olarak basılmaktadır. Bu yıl ayrıca bölgedeki düşünce kuruluşları ile bir ortaklık programı devreye sokulmuştur ve bu kuruluşlarla çevrimiçi tartışmalar ve fikir alışverişi yapılmaya başlanmıştır. 

Kâr amacı gütmeyen, tarafsız ve bağımsız bir düşünce kuruluşu olan AVİM yoğun iş yükünü sınırlı imkanları, az sayıda personelinin gayretli ve özverili çalışmalarıyla sürdürmektedir. AVİM’deki çalışma arkadaşlarımı değerli ve verimli çalışmalarından ve katkılarından dolayı içtenlikle kutlar ve teşekkür ederim. Çalışmalarımıza, etkinliklerimize ve yayınlarımıza ilgi gösteren ve bizi destekleyen tüm okurlarımıza ve kuruluşlara da şükranlarımızı sunarız.

Rapora erişmek için tıklayınız.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten