"YUNAN BAĞIMSIZLIK DÜŞÜNCESİNİN TARİHİ TEMELLERİ VE TRİPOLİÇE KATLİAMI" BAŞLIKLI MAKALE
Paylaş :
PDF İndir :

09.10.2021


19. yüzyıl Osmanlı Devleti için adeta bir isyanlar çağı olmuştur. Osmanlı Devleti ile ilgili hemen hemen bütün politikaların merkezinde yer alan isyanların genel ve ortak sebeplerinin yanı sıra her birinin kendine münhasır sebepleri vardır. 1821 tarihinde Mora'da başlayan başkaldırıyı, Fransız İhtilali'nden mülhem salt milliyetçilik fikrinin bir tezahürü olarak görmek eksik olacaktır. Avrupa'yı yeniden yaratma fikrine kapılan Batılı aydınların Yunan düşüncesine hayat kazandırarak hümanizm ile oryantalizmi telif etmeleri, tabii olarak Yunan bağımsızlık düşüncesine tarihi bir derinlik kazandırmıştır. Kısa sürede fikri ve siyasi gelişimi dini mesajlarla besleyen Ortodoks Kilisesi de Yunan milliyetçiliğinin dini-fikri-fiili merkezi durumuna gelmiştir. Yüzyıllarca Osmanlı toplumu içinde imtiyazlı bir konumu muhafaza etmiş olan Yunan/Rum reayanın ne kadar zayıf olursa olsun Osmanlı Devleti'ne karşı başarı elde etmesi mümkün olamazdı. İsyanın başarıya ulaşmasındaki en önemli etkenin, başta Rusya olmak üzere Batılı devletlerin Osmanlı Devleti'nde yaşayan gayrimüslim unsurları tahrik etmeleri olduğu görülmektedir. 

Devamı için tıklayınız
Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten