PONTUS MESELESİ: GENEL BİR BAKIŞ
Paylaş :
PDF İndir :

09.05.2022


Yayınlanma Tarihi: 1 Kasım 2011

Yazarlar: Serdar Palabıyık - Yıldız Deveci Bozkuş

 

Bu makale uluslararası kamuoyunda “Pontus Sorunu” olarak tanımlanan, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında ve Milli Mücadele döneminde Karadeniz bölgesinde yaşayan, imparatorluğun Rum tebaasının ayaklanmaları, bölgede yaşanan topluluklar arası çatışma ve son olarak Rum tebaanın nüfus mübadelesi ile Yunanistan’a göç etmesi olarak özetlenebilecek sorunsalı tanımlamayı ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede sorunun tarihsel ve sosyo-kültürel arka planı incelenmekte ve günümüzde “Pontus soykırımı” iddialarının uluslararası kamuoyunun gündemine nasıl ve ne amaçla getirildiği yorumlanmaktadır.

Okumak için
Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten