HİNDİSTAN-PAKİSTAN SU SORUNU: İNDUS’UN HİDROPOLİTİĞİ
Paylaş :
PDF İndir :

04.04.2022


Yayınlanma Tarihi: 15 Nisan 2019

Yazar: Duygu Çağla Bayram  

 

Bir akarsuyun bir ülkede doğduktan sonra bașka ülke ya da ülkelere geçmesi, onu sınırașan su yapmaktadır. Dolayısıyla aynı akarsuyu paylașmak durumunda olan iki ya da daha fazla devlet söz konusu olmaktadır. Böyle bir durum da ilgili ülkeler arasında anlașmazlıkların doğmasına yol açmaktadır. Bilhassa, taraflar arasında siyasi uyușmazlıklar da var ise, ortak kullanımdaki sınırașan su meselesi de bu ihtilafa çoğunlukla dâhil edilmektedir. Bunun güzel bir örneğini “İndus Suları” teșkil eder.

Okumak için
Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten