FRANSA’NIN SOYKIRIM ÇELİŞKİSİ
Paylaş :
PDF İndir :

25.04.2022


Yayınlanma Tarihi: 15 Şubat 2012

 Yazar: Yaşar Yakış

 

Fransa parlamentosunda kabul edilen “Boyer yasası” birçok hukuki çelişki içermektedir. Fransa’daki hukuki mevzuatın AB Çerçeve Kararı’na uyumlu hale getirilmesi gerekçesi gerçeklikten uzaktır. Öncelikle AB Çerçeve Kararı eksik uyarlanmıştır. Ayrıca AB Çerçeve Kararı “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması hakkındaki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”nin tanımladığı kurumlar ve hukuki mevzuatı esas almaktadır. Söz konusu yasa Fransa’nın AB’ye karşı yükümlülükleri olduğu kadar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi ile de çelişmektedir. Accoyer Raporu’nun da gösterdiği gibi Boyer yasası Fransa Anasayası’na ciddi şekilde aykırıdır. Boyer yasasının Fransa Anayasa Mahkemesi’nce görüşülecek olması bu aykırılıkların değerlendirilmesi ve kanunun ya tamamen iptal edilmesi veya birkaç maddesinin iptal edilmesi sonucu verebilir. İptal edilmediği takdirde ve eğer yasa yürürlüğe girer ve uygulanırsa, yasal süreç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürülebilir. 

Okumak için
Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten