WEBINAR: AVRASYA COĞRAFYASINDA ANADOLU’NUN AZERBAYCAN VE ORTA ASYA İLE FİZİKİ İRTİBAT VE ERİŞİMİ NASIL ENGELLENDİ? ZENGEZUR VE DAĞLIK KARABAĞ’DA NELER OLDU?
Paylaş :
PDF İndir :

14.12.2020


Yaklaşık otuz yıldan bu yana sürüncemede kalmış bir ihtilaf olan Dağlık Karabağ sorununun, 27 Eylül 2020’de başlayan ve altı hafta sonra, 9 Kasım 2020’de, imzalanan bir mutabakatla son bulan ‘İkinci Karabağ Savaşı’ sonrasında yeni bir sürece girdiği görülmekte. Bölgede oluşmakta olan yeni siyasi tablo, Dağlık Karabağ sorunu ve genel olarak Güney Kafkasya’daki durum hakkında gelecek süreçleri anlamaya yönelik yeni değerlendirilmelerin yapılmasını gerekli hale getiriyor.     

Bu kapsamda AVİM, 17 Aralık 2020 Perşembe günü, moderatörlüğünü AVİM Danışmanı E. Büyükelçi Yiğit Alpogan’ın yapacağı, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali Asker ve AVİM Analisti Tutku Dilaver’in konuşmacı olacakları  “Avrasya Coğrafyasında Anadolu’nun Azerbaycan ve Orta Asya İle Fiziki İrtibat ve Erişimi Nasıl Engellendi? Zengezur ve Dağlık Karabağ’da Neler Oldu?” başlıklı bir webinar düzenlemektedir. Webinarda, Dağlık Karabağ sorunu tarihsel ve jeopolitik bir perspektif içine oturtularak, Dağlık Karabağ sorunun ortaya çıktığı tarihsel dönem olan 20. yüzyılın başlarında bu sorunla paralel bir süreçte ortaya çıkan Zengezur meselesi ile ilişkisi içinde, Anadolu’nun Orta Asya ile bağlantısı sorunsalı kapsamında ele alınacaktır.