"ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM SUÇU, ESASLILIK KOŞULU VE OBJEKTİVİTE İLLÜZYONU" BAŞLIKLI KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Paylaş :
PDF İndir :

28.12.2022


2022 yılı Ömer Engin Lütem Konferansları'nın dokuzuncusu, Dr. Öğr. Gör. Onur Uraz’ın(*) konuşmacı olduğu “Uluslararası Hukukta Soykırım Suçu, Esaslılık Koşulu ve Objektivite İllüzyonu” başlıklı konferans 26 Aralık 2022 Pazartesi günü gerçekleşmiştir.

Dr. Uraz’ın 2022 yılının Ağustos ayında Routledge tarafından yayınlanan "Classifying Genocide in International Law: The Substantiality Requirement" (“Uluslararası Hukukta Soykırımın Sınıflandırılması: Esaslılık Koşulu”) kitabının tanıtıldığı konferansta, Dr. Uraz “bir saldırının soykırım suçu teşkil etmesi için kaç kişiyi yok etme kastı ile gerçekleştirilmesi gerekli?” sorusundan yola çıkarak uluslararası hukukta soykırım suçuna dair farklı teorik yaklaşımların, hukuki doktrinler eliyle yargı kararlarını nasıl belirlediğini ele almıştır. Buradan hareketle uluslararası hukukta soykırım suçuna dair objektif bir yaklaşım olup olmadığını tartışmıştır.

Dr. Uraz korunan grupların varlığına ve değerine dair “bireyci” ve “kolektivist” yaklaşımların soykırım suçunun hukuki inşası için yetersiz ve statik olduğunu, bu bakımdan üçüncü bir yorumsal anlayışın gerekliliğini savunmaktadır. Bu bağlamda “esaslılık koşulu” olarak bilinen teste dair geliştirilen metotların “bireyci” ve “kolektivist” yaklaşımların bir sonucu olduğunu ortaya koymuş, öne çıkarılan metot ile soykırım suçunun içeriğinin ve kapsamının nasıl önemli ölçüde değiştirildiğini dinleyiciye aktarmıştır.

Konferans soru-cevap kısmının ardından sona ermiştir.

 

(*) Misafir Araştırmacı, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM)

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten