"ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM SUÇU, ESASLILIK KOŞULU VE OBJEKTİVİTE İLLÜZYONU" BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

19.12.2022


2022 yılı Ömer Engin Lütem Konferansları'nın dokuzuncusu 26 Aralık 2022 Pazartesi günü, Dr. Öğr. Gör. Onur Uraz’ın(*) konuşmacı olacağı “Uluslararası Hukukta Soykırım Suçu, Esaslılık Koşulu ve Objektivite İllüzyonu” başlıklı konferansla devam edecektir.

Dr. Onur Uraz’ın 2022 yılının Ağustos ayında Routledge tarafından yayınlanan “Uluslararası Hukukta Soykırımın Sınıflandırılması: Esaslılık Koşulu” kitabının tanıtılacağı konferansta, Dr. Uraz “bir saldırının soykırım suçu teşkil etmesi için kaç kişiyi yok etme kastı ile gerçekleştirilmesi gerekli?” sorusundan yola çıkarak uluslararası hukukta soykırım suçuna dair farklı teorik yaklaşımların, hukuki doktrinler eliyle yargı kararlarını nasıl belirlediğini ele alacaktır. Buradan hareketle uluslararası hukukta soykırım suçuna dair objektif bir yaklaşım olup olmadığını tartışacaktır.

Dr. Uraz korunan grupların varlığına ve değerine dair “bireyci” ve “kolektivist” yaklaşımların soykırım suçunun hukuki inşası için yetersiz ve statik olduğunu, bu bakımdan üçüncü bir yorumsal anlayışın gerekliliğini savunmaktadır. Bu bağlamda “esaslılık koşulu” olarak bilinen teste dair geliştirilen metotların “bireyci” ve “kolektivist” yaklaşımların bir sonucu olduğunu ortaya koyacak, öne çıkarılan metot ile soykırım suçunun içeriğinin ve kapsamının nasıl önemli ölçüde değiştirildiğini dinleyiciye aktaracaktır.

26 Aralık 2022 Pazartesi günü 14:00-15:30 saatleri arasında AVİM Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek konferansımıza katılımınızdan memnuniyet duyacağız. 

Toplantı dili Türkçedir.

 

Yer: AVİM Toplantı Salonu

Adres: Süleyman Nazif Sok. No:12/B D.5  Çankaya / ANKARA

Tarih: 26 Aralık 2022, Pazartesi

Saat: 14:00 – 15:30

 

LCV: Hülya Önalp

Telefon: 0 312 438 50 23-24

Faks: 0 312 438 50 26

E-posta: honalp@avim.org.tr

 

(*) Misafir Araştırmacı, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM)

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten