TASC: TÜRK, AZERBAYCAN VE TÜRKİ AMERİKAN DERNEKLERİNİN ORTAK BİLDİRİSİ - 25 NİSAN 2021
Paylaş :
PDF İndir :

27.04.2021


Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi - TASC (25 Nisan 2021)

 

Türk ve Azerbaycan kökenli Amerikalılar, Başkan Joe Biden’ın 1915 Olaylarını soykırım olarak nitelendirmesinden dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. Başkan Biden’ın 24 Nisan açıklaması yanlıştır çünkü bu açıklama:

 • Soykırım suçlamasıyla Türk, Azeri ve Türki Amerikalıları pasif bir şekilde karalayarak Türk kökenli insanları hedef alan kalıcı Türkofobiye katkıda bulunurken, Ermeni Amerikalıların yanında olmayı tercih ederek toplumumuza karşı ayrımcılık ve önyargı oluşturma anlamına gelmektedir;
 • Doğu Anadolu’da 1 milyondan fazla Osmanlı Kürt’ünü, Türk’ünü ve Yahudi’sini katleden ve yerlerinden eden Ermeni ayaklanmaları sırasında Osmanlı Müslümanları ve Yahudilerinin başına gelen trajediyi reddetmektedir;
 • Uluslararası Adalet Divanı’nı soykırım iddialarının yargı mercii olarak atayan Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi de dahil olmak üzere hukukun üstünlüğüne; Yürütme Organına hüküm verme yetkisi tanımayan Kuvvetler Ayrılığı ilkesine; ve son ancak en az diğerleri kadar önemli olarak, topluluğumuzun mahrum bırakıldığı Yargı Süreci — Masumiyet Karinesi — Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi — Eşitlik İlkesine saygısızlık niteliğindedir;
 • 144 Osmanlı görevlisini savaş suçlarından beraat ettiren 1921 Malta Yargılamalarının, Ermeni vakasını soykırım olarak görmediğini üç defa ilan eden Birleşmiş Milletler’in ve Ermeni vakasını kanıtlanmış bir soykırım olmadığını ve bunun bir iddiadan ibaret olduğunu belirten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin açıklamaları dahil olmak üzere uluslararası hukuk emsalleri göz ardı etmektedir.

Ulusumuzun derinden bölündüğü, nefret ve önyargıyla kutuplaştığı, Türk ve Müslüman kökenli insanlara yönelik saldırılar da dahil olmak üzere nefret suçlarının rutin hale geldiği zamanlarda, Başkan Biden’ın 24 Nisan 1915 olaylarından derslerini alarak bölücü suçlamalardan ziyade uzlaşmayı teşvik etmiş olmasını dilerdik. Başkan Biden’ın talihsiz açıklaması, Türkiye’den veya dünyadan ziyade Amerika ile ilgilidir. Başkan Biden, 100 yıldan daha uzun bir süre önce, binlerce mil uzaklıkta yaşanan olaylar için taşı başkalarına atmadan önce, Amerika’daki geçmiş adaletsizlikleri ele almalıydı.

 • ABD Azeri Ağı (US Azeris Network - USAN)
 • ABD Bulgar Türkleri Kültür Derneği ve Yardım Topluluğu (US Bulgarian Turks Cultural Association and Aid Society)
 • ABD Türk Amerikan Sanatları Topluluğu (Turkish American Arts Society of America)
 • Amerika Balkan Türkleri (Balkan Turks of America)
 • Amerika Ülkü Ocakları-New York
 • Amerikan Karaçay-Kafkas Hayır Derneği (American Karachai-Kafkas Benevolent Association)
 • Batı New England Türk Derneği (Western New England Turkish Association)
 • Beşiktaş ABD
 • Fenerbahçe ABD
 • Galatasaray ABD
 • Genç MÜSİAD ABD (Young MUSIAD USA)
 • Hagerstown, New Jersey Türk Halk Merkezi (Turkish Community Center of Hagerstown, New Jersey)
 • Hasene Amerika (Hasene America)
 • Kırım Türkleri Amerikan Birliği (American Association of Crimean Turks)
 • Lancaster, Pensilvanya Türk Derneği (Turkish Society of Lancaster, Pennsylvania)
 • Long Island Türk Evi (Long Island Turkish House)
 • Massachusetts Ahıskalı Amerikan Topluluğu (Ahiskan American Society of Massachusetts)
 • New York Azerbaycan Derneği (Azerbaijan Association of New York)
 • New York Giresunlular Derneği (Turkish American Giresuns Organization of New York)
 • New York Türk Amerikan Merkezi (New York Turkish American Center)
 • New York’un Türk Amerikan Derneği (Turkish American Association of New York)
 • Pennsylvania Azerbaycan Halk Merkezi (Azerbaijani Community Center of Pennsylvania)
 • Philadelphia Semerkand Forumu (Samarkandian Forum of Philadelphia)
 • Rhode Adası Türk Kültür Derneği (Turkish Cultural Association of Rhode Island)
 • TURCA Los Angeles
 • Türk Ahsican Amerikan Derneği (Turkish Ahsican American Association)
 • Türk Amerikalı Ahıska Türkleri Birliği (Turkish American Ahiska Association - DATUB)
 • Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (Federation of Turkish American Associations - FTAA)
 • Türk Amerikan Eczacılar Birliği (Turkish American Pharmacists Association)
 • Türk Amerikan Giresunlular Derneği (Turkish American Giresuns Association)
 • Türk Amerikan İş Adamları Derneği (Association of Turkish American Industrialists and Business Owners - MUSIAD USA)
 • Türk Amerikan Lokantacılar Derneği (Turkish American Restauratuers Association)
 • Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (Turkish American Chamber of Commerce and Industry - TACCI)
 • Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (Turkish American National Steering Committee - TASC)
 • Türk Hars Birliği ve Toplumsal Kültür İttifakı (Turkish Hars Union and Community Cultural Alliance)
 • Washington Amerikan Türk Derneği (American Turkish Association of Washington DC - ATADC) 

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten