REVIEW OF ARMENIAN STUDIES DERGİSİNİN 48’İNCİ SAYISI YAYINLANDI
Paylaş :
PDF İndir :

12.12.2023


Review of Armenian Studies dergisinin yeni yayınlanan 48’inci sayısında 5 makale yer almaktadır.

E. Büyükelçi Alev Kılıç tarafından kaleme alınan “Facts and Comments” (“Olaylar ve Yorumlar”) başlıklı 48’inci sayının birinci makalesinde; Mayıs-Kasım 2023 tarihleri arasında Ermenistan’da meydana gelen iç gelişmeler, dış dinamikler, Azerbaycan’ın 19 Eylül’de başlattığı antiterör operasyonu ile Karabağ’ın bütünü üzerinde egemenlik tesis etmesi, Zangezur ulaşım koridoru, Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkiler vb. konuları ele alınmaktadır. Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle bölgeye ilgisinin ve etkisinin zayıflaması, Batının ise Rusya’ya ikinci bir cephe açmak, Rusya’nın güney Kafkaslardaki nüfuzunu azaltmak üzere Ermenistan’ı yanına çekme girişimleri ve Paşinyan’ın Rusya’yı karşısına almak pahasına Batı’nın yaklaşımına yeşil ışık yakması üzerinde durulmuştur. Ermenistan’ın Kasım ayında geliştirdiği “Barış Kavşakları” projesi ise ulaşım sorununun çözülebileceği iyimserliğini uyandırmıştır.

Elterişhan Elçibey, “An Analysis of the Activities and Goals of Armenian Terrorist Organizations between 1973-1986” (“1973-1986 Yılları Arasında Ermeni Terör Örgütlerinin Faaliyet Ve Hedeflerinin Analizi”) başlıklı makalesinde geçmişte Ermeni radikalleri tarafından gerçekleştirilen terörizmin, kısa vadeli siyasi kazanımlar elde etmek için kullanılan Türk karşıtlığına dayalı düşmanca bir Ermeni milliyetçiliğinin sonucu olduğundan bahsetmektedir. Ulusötesi Ermeni terör faaliyetleri, bu faaliyetlerin belirli ülkeler yerine birden fazla ülke için ciddi bir tehdit haline gelmesiyle zirveye ulaşmıştır. Ermeni radikallerin örgütleri 20 yıldan kısa bir süre içinde esas olarak Türk hedeflere karşı 20 farklı ülkede 300'den fazla terör eylemi gerçekleştirmiştir. Elçibey, bu örgütlerin 1973-1986 yılları arasındaki saldırılarıyla dünyanın en tehlikeli ve kötü şöhretli grupları olarak ün kazandığını ortaya koymaktadır.

Fatma Jale Gül Çoruk, “Indian Armenians from the Past to the Present” (“Geçmişten Günümüze Hindistan Ermenileri”) başlıklı makalesinde Hint-Ermeni ilişkilerini antik dönemlerden çağdaş döneme kadar inceleyerek, bu ilişkilere yönelik bütüncül bir bakış açısı ortaya koymayı amaçlamaktadır. Tarihî süreç içerisinde ilişkilerin ne zaman ve nasıl başladığına, Ermenileri Hindistan’a yönelten sürecin sebeplerine ve bunun ayrıntılarına ve Hindistan’daki Ermeni yerleşim merkezlerinin oluşum aşamalarına değinmektedir. Ayrıca en yoğun Ermeni yerleşimlerinin olduğu şehirlerin hangileri olduğuna ve Ermenilerin buralardaki sosyal, siyasi, dinî ve ticari faaliyetlerinin neler olduğuna detaylarıyla değinmektedir. Çoruk son olarak günümüzdeki Ermenistan-Hindistan ilişkilerinin ticari ve askeri temellerine dair bilgiler sunmaktadır.

Serap Bozpolat Ayan, “An Armenian Revolutionary from Istanbul to Marseille: Kaspar Nalbandian” (“İstanbul’dan Marsilya’ya Sivaslı Bir Ermeni İhtilalci: Kaspar Nalbandian”) başlıklı makalesinde arşiv belgelerinden kapsamlı bir şekilde yararlanarak, devlete karşı komitacılık faaliyeti yürütmüş bir Osmanlı Ermenisi olan Kaspar Nalbandian’ı yakalamak için Osmanlı yetkililerinin harcadığı yoğun çabayı incelemektedir. Bozpolat Ayan, yoğun Ermeni nüfusu ve Ermeniler açısından büyük öneme sahip olan Vilayat-ı Sittenin bir parçası olması sebepleriyle Sivas’ın Osmanlı dönemindeki Ermeni devrimci hareketlenmelerinin önemli merkezlerinden birisi olduğunu belirtmektedir. Nalbandian da dahil olmak üzere Sivaslı Ermeni komitecileri sadece şehir sınırlarında değil, Osmanlı ülkesini ve haricini kapsayan oldukça geniş bir coğrafyada etkin olmuşlardır. Çalışmanın hem Osmanlı devlet mekanizmasının bu konulardaki işleyişinin gözlenmesine katkı sağlaması, hem de dönem içerisindeki bireysel Ermeni hareketlenmelerine bir örnek teşkil etmesi amaçlanmaktadır.

48’inci sayımızda ayrıca Güzin Çaykıran’ın “Askerî Tarih Belgelerine Göre Van’da Ermeni İsyanı Günlüğü” başlıklı makalesinin İngilizce çevirisi bulunmaktadır. Çalışmada ihtilalci Ermeni komitelerin 1915 yılında Van şehrinde başlattıkları isyan, askerî tarih belgeleri (harp raporları) ışığında gün gün ele alınmakta ve bu isyanın Müslümanlar ve Ermeniler üzerindeki etkileri ortaya konmaktadır.

 

48’inci sayıya erişmek için lütfen tıklayınız: https://avim.org.tr/tr/Dergi/Review-Of-Armenian-Studies/48

Review of Armenian Studies'in internet sitesine erişmek için lütfen tıklayınız: https://avim.org.tr/tr/Dergiler/Review-Of-Armenian-Studies

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten