REVIEW OF ARMENIAN STUDIES DERGİSİNİN 32’İNCİ SAYISI YAYINLANDI
Paylaş :
PDF İndir :

03.03.2016


Review of Armenians Studies dergisinin yeni yayınlanan 32’inci sayısında 8 makale ve 3 kitap tanıtımı yer alıyor.

Ömer Engin Lütem tarafından kaleme alınan “Facts and Comments” (“Olaylar ve Yorumlar”) yazısında; 2015 yılının tamamını kapsayacak şekilde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde gelişmeler, Ermeni Sevk ve İskânının 100. yılının anılması, 2015 yılı içinde bazı ülke ve uluslararası kuruluşların Ermeni soykırım iddiaları kabulü ve Türkiye’nin bu konudaki tepkileri ele alınmakta ve ayrıca, AİHM’nin Perinçek davasına ilişkin kararı tahlil edilmektedir. Son olarak 2015 yılında gerek hukuki gerek siyasi alandaki bazı gelişmelerin “bağımsız Karabağ” iddialarına ters düştüğü belirtilmektedir. Ermenistan ve Diapora 2015 yılında “Ermeni Davası”nın uluslararasında büyük destek bulacağını ümit etmekteydi. Yazı, aslında bu desteğin sınırlı kaldığına işaret etmektedir. Ayrıca yazıda AİHM’nin Perinçek davası kararı da Ermenilerin soykırımın tartışılmaz bir gerçek olduğu iddiasını zedelemiş ve Ermeni soykırımı inkâr edenlerin cezalandırması beklentilerini boşa çıkardığı belirtilmektedir. Diğer yandan AİHM’nin bir kararı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi içindeki bazı gelişmeler, Karabağ’ın bağımsız bir devlet olarak kabul edilmesi olasılığının bulunmadığını ortaya koymuştur. Lütem'in yazısı özetle 2015’in Ermeni politikaları bakımından iyi bir yıl olmadığını ortaya koymaktadır. 

Necla Günay’ın “Activities in Maraş and Its Surroundings of Organizations and Committees Established by Armenians”(“Ermenilerin Kurdukları Cemiyetler ve Komitelerin Maraş ve Çevresindeki Faaliyetleri”)  başlıklı yazısında Tanzimat ve Islahat Fermanlarından sonra, Balkan halklarının bağımsızlık kazanmalarını Ermenilerin kendilerine model olarak seçtikleri, önce özerklik sonra bağımsızlık kazanabilmek amacıyla isyanlar çıkardıkları, yabancı devletlerden yardım almaya çalıştıkları anlatılmakta ve bu çerçevede örgütlenmeleri ve faaliyetleri irdelenmektedir. Ayrıca I. Dünya Savaşı içinde ve sonrasında Maraş ve çevresindeki Ermeni eylemleri de ortaya konmaktadır.  Bu yazı, orijinal Osmanlı belgelerine dayanılarak kaleme alındığı için ayrıca önem arz etmektedir.

Bu sayımızda beş Rus yazarının Kafkasya’daki çeşitli sorunlar hakkında kaleme aldığı yazılar yer almaktadır. Bu yazılar, Güney Kafkasya çalışmalarıyla bağlantılı çeşitli konuları ele almakta ve bizlere bu konulara yönelik Rus bakış açısından örnekler sunmaktadır:

Amur Gadzhiev, “Geopolitical, Trade And Economic Interests Of Turkey And Iran In The Southern Caucasus” başlıklı makalesinde Türkiye ve İran’ın Güney Kafkaslardaki ekonomik çıkarlarını;

Andrei Areshev, “Turkey’s Policies in the Southern Caucasus and Regional Security Mechanisms” başlıklı makalesinde Türkiye’nin bu bölgeye ilişkin politikaları ve bölgesel güvenlik mekanizmalarını;

Andrei Boldyrev, “North-Western Caucasus in the Policies Pursued By Russia and the Ottoman Empire at the Final Stage of the Caucasian War” başlıklı makalesinde Kırım Savaşından sonra bu bölgede Rusya ve Osmanlı İmparatorluğunun izlediği politikaları;

Natalia Yu. Ulchenko, “A Glimpse of History: How the Treaty of Kars Was Signed (March Through October, 1921)”başlılık makalesinde 1921 Kars Antlaşması’nın imzalanmasını;

Svetlana Oreshkova ise, “The Caucasus and Transcaucasia as Part of the Ottoman Empire (16th–17th Centuries)”makalesinde ise 16. ve 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun bir parçası olan Kafkasya’yı ele almaktadır.

Ermenilerin, özellikle Diaspora Ermenilerinin, Türkleri değerlendirmeleri genelde olumsuz olup çok kere ırkçı nefret hisselerini yansıttığı görülmektedir. Bu durumun kamuoylarında “Ermeni Davası”na zarar vereceği endişesiyle bir süreden beri “adil Türkler”  (“righteous Turks”) kavramı ortaya atılmıştır. Bu deyimle 1915-16 Ermeni sevk ve iskânı sırasında Ermenilere yardım yapmış Türkler kastedilmektedir.  Bu kişileri öven yayınlar ve konuşmalar yapılarak Türklere karşı beslenen ırkçı nefret dengelenmeye çalışılmaktadır.  Taner Akçam ile Burçin Gerçek’in kaleme aldıkları “Report on the Turks Who Reached-out to the Armenian in 1915” başlıklı kitap bu tür yayınların son örneklerinden biridir.  AVİM’in Misafir Akademisyeni Maxime Gauin, “On A Booklet Dealing With the “Righteous Turks” (Hakkaniyetli Türkler” Üzerine Bir Kitapçıkla İlgili Değerlendirme) başlıklı yazısında bu kitaptaki yanlışlıkları, kaynakların bilimsel olmayan bir şekilde kullanılmasını, çarpıtılmasına ve bazı çelişkileri ortaya koymaktadır.

Bu sayımızda ayrıca üç kitap hakkında tahlil yazıları da yer almaktadır. Bunlar:  “Détruire les Arméniens” (yazar: Michael Nichanian), “Understanding the Turkish-Armenian Controversy” (yazar: Mustafa Serdar Palabıyık) ve “Historical Archives and the Historians’ Commission to Investigate the Armenian  Events of 1915”’dir (yazar: Yücel Gülcü).

Dergiye abone olmak veya yeni sayı temini için şu formu doldurup faks, posta veya eposta ile aşağıdaki adrese ulaştırınız.

YURTİÇİ YILLIK ABONELİK ÜCRETİ POSTA DÂHİL: 15 TL

 

İsteme Adresi: Süleyman Nazif Sokak No: 12/B Daire: 3-4 06550 Çankaya/ANKARA

Banka Hesabı: Terazi Yayıncılık Garanti Bankası A.Ş. Çankaya/Ankara Şubesi 181 /6296007

Posta Çeki Hesabı: Terazi Yayıncılık, Ankara/Çankaya/Merkez 5859221

IBAN No: TR960006200018100006296007

Telefon: 0312 438 50 23 – 24

Faks: 0312 438 50 26

Eposta: teraziyayincilik@gmail.com

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten