“RADİKAL ERMENİ UNSURLARCA GERÇEKLEŞTİRİLEN MEZALİMLER VE VANDALİZM” BAŞLIKLI KİTAP YAYINLANDI
Paylaş :
PDF İndir :

28.03.2023


19 Mayıs Üniversitesi tarafından derlenen, “Radikal Ermeni Unsurlarca Gerçekleştirilen Mezalimler ve Vandalizm” başlıklı kitap AVİM ve Terazi Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.

Ermeni kültürü ve tarihi üzerine bugüne kadar çeşitli alanlarda ve farklı dillerde pek çok çalışma yürütülmüştür. Özellikle Batılı ülkelerdeki akademik çevrelerde yürütülen çalışmalar tek sesli bir anlatı çerçevesinde inşa edilmiş ve “Ermeni Meselesi” adı verilen olaylar silsilesi büyük ölçüde tek taraflı olarak aktarılmıştır.

Öte yandan Batı akademisinde meselelerin ikinci bir tarafı olduğu fikrinden yola çıkarak çalışmalar yürüten çok kıymetli akademisyenler de bulunmaktadır. Literatürde söz konusu dönemi Türklerin ve Azerbaycanlıların gözünden anlatan çalışmaların bulunması objektif tarih anlatısının sağlanabilmesi açısından mühim bir yere sahiptir.

Türkiye ve Azerbaycan’dan akademisyenlerin yürüttüğü oldukça geniş kapsamlı çalışmalarla hazırlanan bu kitapta; Birinci Dünya Savaşı öncesinde, esnasında ve sonrasında Anadolu ve Güney Kafkasya’da meydana gelen ve Ermenilerle ilintili hadiselere ışık tutulması amaçlanmaktadır. Kitapta arkeolojik kazılar, arşiv belgeleri ve kültür varlıkları üzerinden Anadolu ve Güney Kafkasya’da o dönem yaşanan olaylar ele alınmıştır.

Kitaba erişmek için tıklayınız: https://avim.org.tr/tr/Kitaplar

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten