"PATRIOTISM PERVERTED" BAŞLIKLI KİTAP YENİDEN BASILDI
Paylaş :
PDF İndir :

20.03.2023


K.S. Papazian tarafından kaleme alınan "Patriotism Perverted" başlıklı kitap Avrasya İncelemeleri Merkezi tarafından tekrar basılmıştır.

Tarihi olaylar hakkındaki Türk-Ermeni uyuşmazlığının temel meselelerinden bir tanesi 1915 Olaylarının niteliği üzerine yoğunlaşmadır. Soğuk Savaş’ta Batı kampında yer alan Türkiye’ye misilleme yapmak isteyen Sovyetler Birliği’nin jeopolitik çıkarları güdümünde, 1915 Olaylarının 50’nci yıldönümü olan 1965’ten sonra yoğun ve sistemli bir şekilde soykırım anlatısı inşa edilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede soykırım anlatısına ters düşecek pek çok kitap, kitapevi ve kütüphane raflarından gizemli bir şekilde kaybolmaya başlamıştır. 2023 itibariyle AVİM, artık basılı kopyalarına ulaşılamayan bu kitapların peşine düşerek, literatüre tekrar kazandırılması için bir proje başlatmıştır.

Bu kitaplardan biri olan ve 1934 yılında Boston’da yayınlanan "Patriotism Perverted" (Sapkın Yurtseverlik) adlı kitap Amerikalı Ermeni K.S. Papazian adında bir tarihçinin Taşnaksutyun/Taşnak Partisi’ne (Ermeni Devrimci Federasyonu/EDF) ve yöntemlerine eleştirisini içeren bir kitaptır. Daha önce bu kitap Sapkın Yurtseverlik adıyla Türkçe olarak 2015 yılında yayınlanmıştır.

Papazian, başlarda sosyalizmle hafifletilmiş bir milliyetçiliğe sahip EDF’nin Anadolu’da ve Kafkasya’da başlattığı eylemlerinin kısa sürede terörizme ve faşizme dönüşmesine kapsamlı bir eleştiri getirmektedir. EDF’nin programı üzerinden kurduğu anlatımla ve kilit isimlere atıf vererek radikalleşmenin vardığı noktalara dair önemli bilgilere yer vermekte ve bu durumu “sapkın yurtseverlik” olarak adlandırmaktadır. Öyle ki bu uğurda EDF yöneticilerinin kendi cemaatlerinden olan Ermenileri davaya ihanetle suçlayarak onları katlettiğinden bahsetmektedir.

EDF’nin cinayetler, isyanlar ve katliamlarla dolu tarihçesiyle hesaplaşması gerektiğinden bahseden Papazian’ın bu kitabını okuyucuyla tekrar buluşturarak, Türk-Ermeni uyuşmazlığı konusunda tek taraflı şekilde inşa edilen mağdur algısının çelişkilerine de dikkat çekmeyi umuyoruz. 

Kitaba erişmek için tıklayınız: https://avim.org.tr/tr/Kitap/19/pdf

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten