“OSMANLI’DA ERMENİ AMİRA SINIFI VE ERMENİ TOPLUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ” BAŞLIKLI KONFERANS ÇEVRİMİÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Paylaş :
PDF İndir :

11.12.2020


10 Aralık Perşembe günü, 2020 yılı Ömer Engin Lütem Konferanslarının sonuncusu, Arş. Gör. Birkan Demirbilek’in konuşmacı olarak yer aldığı “Osmanlı’da Ermeni Amira Sınıfı ve Ermeni Toplumu Üzerindeki Etkileri” başlıklı konferans çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Osmanlı’nın kuruluşundan imparatorluğa kadar geçen sürede birçok etnik ve dini kökenden toplulukları bünyesinde barındırmıştır. Bu topluluklardan biri de asırlardır Osmanlı sınırları içinde yaşamış olan Ermeni milletidir. İstanbul’un fethi sonrası farklı işlerle meşgul olan Ermeniler önemli bir ticaret merkezi olan İstanbul’a göç etmişlerdir. Ticaretle uğraşan kişilerin büyük çoğunluğunu tercihi İstanbul ve çevresi olmuştur. Bu bölgede ticaretle meşgul olan ve sarraflık mesleğini icra eden imtiyazlı bir Ermeni sınıf ortaya çıkmıştır.

Arş. Gör. Birkan Demirbilek sunumunda, Ermeni milletinin uzun bir dönem liderliğini yapacak olan söz konusu imtiyazlı Ermeni sınıfını, yani amiraları ele almıştır. Amiraların ekonomik güçlerini kullanarak Ermeni toplumu ve Ermeni Kilisesi üzerinde otorite olmaya çalışmaları Demirbilek’in sunumunda irdelediği konulardan biridir. Görünen o ki, ekonomik güçleri vasıtasıyla amiralar Ermeni milleti için birçok okul, kilise yaptırmış; hayır kuruluşları kurarak Ermeni milletinin liderliğini üstlenmişlerdir. Ne var ki, Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra amira sınıfının gücü azalmış ve üstünlüklerinin yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştır.

Arş. Gör. Birkan Demirbilek’in Osmanlı Arşivi, kitaplar, makaleler ve internet kaynaklarından yararlandığı ve amira sınıfının kültürel, sosyal, eğitim ve ekonomi alanında Osmanlı’daki faaliyetlerine odaklandığı sunumunun video kaydını YouTube’dan izlemek için tıklayınız.