"OSMANLI'DA ERMENİ AMİRA SINIFI VE ERMENİ TOPLUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ" BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

03.12.2020


2020 yılı Ömer Engin Lütem Konferanslarının sonuncusu, 10 Aralık 2020 Perşembe günü Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Arş. Gör. Birkan Demirbilek’in konuşmacı olacağı “Osmanlı’da Ermeni Amira Sınıfı ve Ermeni Toplumu Üzerindeki Etkileri” başlıklı konferansla devam edecektir.

Osmanlı, kuruluşundan imparatorluğa kadar geçen sürede birçok etnik ve dini kökenden toplulukları bünyesinde barındırmıştır. Bu topluluklardan biri de asırlardır Osmanlı sınırları içinde yaşamış olan Ermeni milletidir. Özellikle İstanbul’un fethi sonrasında farklı işlerle meşgul olan Ermeniler İstanbul’a göç etmiş veya nüfus politikası dolayısıyla göç ettirilmişlerdir. Büyük çoğunluğu ticaretle uğraşan Ermenilerin göç ettikleri yerlerden biri önemli bir ticaret merkezi olan İstanbul ve çevresi olmuştur. Bu bölgede ticaretle meşgul olan ve sarraflık mesleğini icra eden imtiyazlı bir Ermeni sınıfı ortaya çıkmıştır. Bu sınıf yüzyılı aşkın bir süre Osmanlıya damgasını vuracak olan ve Ermeni milletinin liderliğini yapacak olan amira sınıfıdır.

Türk-Ermeni ilişkileri bağlamında günümüze kadar birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların çoğunluğunda siyasi olaylar yer edinmiştir. Siyasi olayların dışında kalarak, Türk-Ermeni ilişkileri çerçevesinde Amiraları merkeze koyduğu sunumunda Arş. Gör. Birkan Demirbilek, kültürel, sosyal, eğitim ve özellikle de ekonomi alanında Osmanlı’da faaliyetlerde bulunan amira sınıfına ilişkin çalışmalarını katılımcılarla paylaşacaktır. Birkan Demirbilek, Osmanlı Arşivi, kitaplar, makaleler ve internet kaynaklarından yola çıkarak hazırladığı sunumunu slayt eşliğinde gerçekleştirecektir.