“MUSA DAĞI 1915: BİR İSYAN MI DİRENİŞ Mİ?” BAŞLIKLI KONFERANS ÇEVRİMİÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Paylaş :
PDF İndir :

23.10.2020


2020 yılı Ömer Engin Lütem Konferanslarının ikincisi 22 Ekim 2020 Perşembe günü, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Tarih Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kemal Çiçek’in konuşmacı olarak yer aldığı “Musa Dağı 1915: Bir İsyan mı Direniş mi?” başlıklı konferans çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Kemal Çiçek, Musa Dağı Ermenilerinin sevk ve iskanı kabul etmeyip dağa çıkmaları ve orada Osmanlı jandarmasına karşı direnmeleri olayını bugüne kadar çok az değerlendirilen Osmanlı kaynaklarını ve bunun yanı sıra Amerikan, İngiliz ve Kızılhaç belgelerini temel alarak hazırladığı sunumunda, Musa Dağı isyanının kapsamlı bir analizini katılımcılarla paylaşmıştır. Buna ek olarak Prof. Dr. Kemal Çiçek sunumunda, Musa Dağı Ermenilerinin daima İtilaf devletleri ile iş birliği içerisinde oldukları ve 5. kol faaliyeti yürüttüklerinden hareketle tehcir edilmelerinin haklı ve meşru sebeplere dayandığını ortaya koymuştur. “Musa Dağı olayı isyan mı, direniş midir?” sorusundan yola çıkan Çiçek, Musa Dağı Ermenileri ile ilgili iddiaların gerçekliği ne kadar yansıttığına açıklık getirmiştir.

Prof. Dr. Kemal Çiçek, Musa Dağı Ermenilerinin 1915-1939 yılları arasında Port Said limanına nakledilmelerinin yanı sıra geri getirilmeleri ve 1939 yılında dünyaya yayılmalarını konu alan süreci analiz ettiği “The Armenians of Musa Dagh 1915-1939: A Story of Insurgency and Flight” başlıklı kitabının yakın zamanda yayımlanacağını duyurmuştur.

Konferans soru-cevap kısmının ardından sona ermiştir.