"MUSA DAĞI 1915: BİR İSYAN MI DİRENİŞ Mİ?" BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

15.10.2020


22 Ekim 2020 Perşembe günü, 2020 yılı Ömer Engin Lütem Konferansları’nın ikincisinde Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Tarih Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kemal Çiçek “Musa Dağı 1915: Bir İsyan mı Direniş mi?” başlıklı bir sunum gerçekleştirecektir.

Musa Dağı Ermenilerinin, sevk ve iskanı kabul etmeyip dağa çıkmaları ve orada Osmanlı jandarmasına karşı direnmeleri Ermeni mitolojisinde yer alan bir olaydır. Ermeni iddialarına sempati duyan yazarlar ve araştırmacılar, Musa Dağı Ermenilerinin sevk ve iskana karşı direniş hikayesini bir kahramanlık olarak benimsemişlerdir. Ermeni tarih yazımı açısından önem taşıyan bu isyan sırasında Batı kamuoyunun dikkatinin çekilmesi sağlanmış, İtilaf devletleri donanması isyancılarla daima iletişim ve iş birliği içerisinde olarak 5000 kadar isyancıyı Port Said limanındaki kamplara nakletmeyi başarmıştır.

Prof. Dr. Kemal Çiçek sunumunda, bugüne kadar çok az değerlendirilen Osmanlı kaynaklarını temel almakla birlikte, Amerikan, İngiliz ve Kızılhaç belgeleri ışığında Musa Dağı isyanının bir analizini katılımcılarla paylaşacaktır. “Musa Dağı olayı isyan mı, direniş midir?” sorusundan yola çıkan Prof. Dr. Kemal Çiçek, Musa dağı Ermenileri ile ilgili iddialara bu sunumda cevaplar arayacaktır.