MAKALE ÇAĞRISI - ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH / INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY
Paylaş :
PDF İndir :

03.08.2017


Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History (UST) tarihte farklı insan toplulukları, etnik gruplar, dinsel gruplar ve uluslar arasında yaşanmış olan anlaşmazlıkları, çatışmaları ve işlenen suçları konu alan, yılda bir kez yayınlanan, iki dilli (Türkçe ve İngilizce) hakemli bir dergidir. UST, dokuz yıllık yayın hayatı boyunca Balkanlar, Kafkasya, Avrasya ve Orta Doğu bölgelerinde yaşanmış olan çatışma ve suçlar hakkında yapılan akademik araştırmaların paylaşılması için bir platform olmuştur. UST, TÜBİTAK-ULAKBİM ve EBSCO Host tarafından indekslenmektedir.

UST hakkında detaylı bilgiye http://avim.org.tr/tr/Dergiler/Uluslararasi-Suclar-ve-Tarih-International-Crimes-and-History adresinden ulaşabilirsiniz.

UST’nin 2018 Şubat ayında yayınlanacak olan 18. sayısında yayınlanmak üzere, Balkanlar, Kafkasya, Avrasya ve Orta Doğu’da toplumlar, etnik gruplar, dini gruplar arasındaki ve uluslar arasındaki anlaşmazlık ve çatışmaları sosyolojik, siyasi, tarihi ve hukuki açılardan inceleyen çalışmaları ve konuyla ilgili yayınlanmış kitapların tahlillerini içeren çalışmaları da beklemektedir

Makale ve kitap tahlilleri için son teslim tarihi, 15 Ocak 2018’dir.

 

MAKALE GÖNDERME KURALLARI

UST’de yayınlanmaları için gönderilen çalışmalar hakem değerlendirmesine tabi tutulur. Bu çalışmaların başka bir yere sunulmamış veya yayınlanmamış olması gerekmektedir. Gönderilen çalışmaların, UST’nin belirttiği standartlara uygun ve anlaşılır bir dil ve üslupla kaleme alınmış olmaları beklenmektedir. 

 

- Makaleler, e-posta yolu ile Dr. Turgut Kerem Tuncel’e iletilmelidir (tuncel@avim.org.tr).

- Makaleler, Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Makaleler, Microsoft Word’de yazılmış olmalıdır.

- Makaleler, 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1,5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inç) yazılmalıdır. Makalenin sayfaları, 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

- Makalelerde, Chicago referans sistemi kullanılmalıdır.

- Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

 • Ad ve soyad(lar)ı
 • Yazar(lar) hakkında kısa biyografik bilgi
 • Halihazırdaki akademik ünvan(lar)ı
 • Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)
 • E-posta adres(ler)i
 • Açık posta adres(ler)i, cep telefon numara(lar)sı ve faks numara(lar)sı 
 • Yazar(lar)ın bir fotoğrafı (farklı bir ek olarak)

Makaleler:

- dipnotlar ve bibliyografyayı da kapsayacak şekilde 7000-9000 kelime arasında olmalıdır.

- Tüm makalelerin, 150-200 kelime arasında değişen özleri ve 4-6 adet alfabetik sıraya göre yazılmış ve indeksleme için uygun anahtar kelimeleri olmalıdır (ideal şartlarda, anahtar kelimeler makalelerin başlıklarında geçmemelidir).

- Başlık ve alt başlıklar arasında açıkça anlaşılacak bir hiyerarşi olmalıdır.

- 40 kelimeden uzun alıntılar, metin içinde sağ ve sol kenar boşlukları metinden daha geniş olacak şekilde ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır. 

Kitap Tahlilleri: UST’nin ilgi alanları dahilinde olan konularla ilgi yayınlanmış yeni eserler hakkında ve dipnotlar dahil 3000-4000 kelime uzunluğunda olmalıdır. Kitap tahlillerinin başlıkları olmalıdır. Tahlili yapılan eser hakkındaki aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir

 • Eserin yazarın(ların)ın veya editorü(leri)nün/nin ad ve soyad(lar)ı
 • Eserin başlığı
 • Yayın yılı
 • Yayın yeri
 • Yayınevi
 • Sayfa sayısı
 • Eserin dili
 • ISBN numarası

UST Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, gönderilen makale ve kitap tahlillerinin en kısa sürede hakemler tarafından değerlendirilmesini sağlayacaktır. E-posta yoluyla gönderilen makaleler Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’ne ulaştığında yazar(lar) e-posta yolu ile bilgilendirilecek(ler)tir.

 

 

 

 

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten