MAKALE ÇAĞRISI: ERMENİ ARAŞTIRMALARI - 62. SAYI
Paylaş :
PDF İndir :

14.01.2019


Ermeni Araştırmaları dergisi, kendi alanında bilimsel çalışmaya dayalı araştırmaların yayınlanması ve akademisyenler ve araştırmacılar arasında disiplinler arası tartışmaların desteklenmesi amacı ile kurulmuştur. Ermeni Araştırmaları dergisi Ermeni Meselesi'ne ilişkin makaleleri kabul etmektedir.

Hakemli bir dergi olan Ermeni Araştırmaları dergisi, yılda üç defa yayımlanır. Derginin dili Türkçedir. Ermeni Araştırmaları Dergisi daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış makaleleri kabul etmektedir. Makaleler, derginin belirtmiş olduğu bilimsel yazım kural ve standartlarına uygun ve açık bir dil ile yazılmış olmalıdır.

2001 yılından bu yana Ermeni Araştırmaları dergisi 61 sayı yayınlamıştır. Önceki sayılarda (Prof. Justin McCarthy, Prof. Guenter Lewy gibi) önde gelen akademisyenler ve uzmanlar ile doktora öğrencilerinden Ermeni Sorunu üzerine tarihsel, siyasi ve toplumsal araştırmalara ilişkin makaleler yayımlanmıştır.

Ermeni Araştırmaları Dergisi TR Dizin ve EBSCO’da taranmaktadır.

Ermeni Meselesi konulu tüm çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. Ayrıca bazı temel konu başlıkları şöyle olabilir.

 • Ermenistan Siyaseti
 • Ermenistan Tarihi
 • Ermenistan'da Kültür ve Sosyopolitik Gelişmeler
 • Ermenistan'ın Bölgesel ve Uluslararası politikaları
 • Türkiye-Ermenistan İlişkileri
 • Ermenistan-İran İlişkileri
 • Ermenistan'ın Kafkasya devletleri ile ilişkileri
 • Ermenistan-ABD İlişkileri
 • Ermenistan-AB İlişkileri

Yayın İlkeleri

Makalelerin, Dergipark sistemi üzerinden iletilmesi gerekmektedir. Eposta yolu ile gönderilen makaleler incelemeye alınmamaktadır.

Dergipark sistemi üzerinden makale göndermek için bkz http://dergipark.gov.tr/erma

Ermeni Araştırmaları dergisine gönderilecek çalışmalarda Chicago Style atıf sistemi kullanılmalıdır. Bu kritere uymayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Makaleler, dipnotlar ve kaynakça dahil, en az 5.000 kelime olmalıdır. Makaleler, Microsoft Word programında, Times New Roman karakterinde ve tek satır aralıkla yazılmalıdır. Açıklamalar ve kaynak gösterimi sonnot olarak değil, dipnot olarak gösterilmelidir. Metin için 11 punto, dipnotlar için 9 punto kullanılmalıdır.

Yazım kuralları hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz http://dergipark.gov.tr/erma/writing-rules

Başlık sayfasında aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir:

 • Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı
 • Makale yazar(lar)ının bağlı olduğu kurum
 • Makale yazar(lar)ının ORCID numarası
 • Makale yazar(lar)ının iletişim bilgileri (telefon numarası ve e-posta adresi)
 • Öz: 300 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce Öz (Abstract)
 • Anahtar Kelimeler: İngilizce ve Türkçe olarak alfabetik sıra ile yazılmış 5 tane anahtar kelime. Anahtar kelimeler tercihen başlıkta bulunmayan kelimeler olmalıdır.

Bu makale çağrısı 62nci sayı içindir.

Makale son gönderim tarihi 4 Mart 2019’dur.