MAKALE ÇAĞRISI: AVRASYA DÜNYASI- 4. SAYI
Paylaş :
PDF İndir :

14.01.2019


Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) 2009’da kurulan, Ankara’da 1999-2009 yılları arasında faaliyet göstermiş olan Avrasya Stratejik Araştırmaları Merkezi'nin (ASAM) Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nün faaliyetlerini de üslenen ve sürdüren bir düşünce kuruluşudur. Merkez’in misyonu, Kafkaslar, Balkanlar, Doğu Avrupa, Asya (özellikle Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Türkiye’nin diğer komşuları ve Asya kıtasının büyük ülkeleri) bölgelerinde ve Avrupa Birliği alanında Türkiye’yi ilgilendiren konularda araştırmalar yapmak, bunları yazılı ve dijital ortamlarda yayımlamak, bu konularda toplantılar düzenlemek, toplantılara katılmak ve eğitim vermektir.
 
Bu çalışmalar doğrultusunda AVİM 2017 Sonbahardan itibaren Avrasya Dünyası başlıklı yeni bir dergi yayınlamaya başlamıştır. Çalışma alanı olarak “Avrasya” coğrafi bir bölgeyi tanımlamak için kullanılmakta olup Batı’nın doğu, Doğu’nun ise Batı noktası niteliğinde olması nedeniyle Türkiye’yi merkez ülkelerden birisi olarak görmektedir. Avrasya Dünyası dergisi bölgedeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar ve Orta Asya ve bu bölgelerin çevre coğrafyalarında yer alacak gelişmelere ışık tutacak analiz, yorum ve mülakatlara yer vermektedir.
 
Avrasya Dünyası dergisi dördüncü (Bahar, 2019) sayısının konu başlığı "Avrasya’da Su Sorunları" olarak belirlenmiştir. Bu konudaki makalelere öncelik verilecektir. Buna ilaveten Avrasya konulu çalışmalar da değerlendirmeye alınacaktır. 
 
Avrasya Dünyası dergisinin dördüncü (Bahar, 2019) sayısına katkı sağlamak isteyen değerli araştırmacıların 250 kelimeyi geçmeyecek yazı özlerini 28 Şubat 2019, tam metinleri ise 15 Mart 2019 tarihine kadar Vuslat Nur Şahin'e vsahin@avim.org.tr adresinden göndermeleri rica olunur.
 
Avrasya Dünyası'nın ilk ve ikinci sayısında yer alan makalelere ve dergiyle ilgili bilgilere şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
 
AVİM, Avrasya Dünyası dergisinde sizlerin değerli çalışmalarını yayınlamaktan mutluluk duyacaktır.