İTİRAZ ÜZERİNE YOUTUBE, AVİM’İN YAYINLADIĞI VİDEOYU YENİDEN ETKİNLEŞTİRDİ
Paylaş :
PDF İndir :

16.06.2022


Avrasya İncelemeleri Merkezi’nin (AVİM) YouTube kanalında 12 Eylül 2021 tarihinde yayınladığımız, “Ermeni İddialarının İnkârının Cezalandırılmasının İfade Özgürlüğü Bağlamında Değerlendirilmesi” başlıklı konferansın videosu, YouTube tarafından “YouTube'un nefret söylemiyle ilgili politikasını ihlal ettiği” gerekçesiyle kaldırılmıştı.

Videoda AVİM’in düzenlediği ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Ceren Sedef Eren’in konuşmacı olduğu bir konferansın kaydı yer almaktadır. Konuşmacı, Ermeni soykırımı iddialarının reddedilmesi ve eleştirilmesinin (kamusal söylemde bunun yerine basitçe “inkar” kelimesi kullanılabilmektedir) cezalandırılmasının ifade özgürlüğü ilkesiyle yarattığı çatışmaları ve sebep olduğu sorunları ele almaktadır. Bunun sonrasında Sayın Eren, somut olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Perinçek-İsviçre davası kararı üzerinden bu konunun değerlendirmesini yapmaktadır.

Konuşmacı ilgili tebliğinde hiçbir biçimde “ayrımcı veya ırkçı” bir söyleme yer vermemekte, bilakis AİHM’nin kararında belirttiği ilkeleri vurgulamaktadır. Bu ilkelerden en önde geleni, ayrımcı veya nefreti yaymak saik olmaması kaydı ile, akademik görüş ve düşünceleri aktaran her türlü ifadenin ifade özgürlüğü kapsamında korunması ilkesidir.

Çevrimiçi ve posta yoluyla yazılı olarak yaptığımız itiraz üzerine, YouTube tarafından içeriğin bir kez daha kontrol edildikten sonra, “topluluk kuralları hükümlerini ihlal etmediğini” doğruladıkları bildirilmiş ve konferans videosu yeniden yayına alınmıştır.

İlgili videoya şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=6cNzffHpIOk

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten