"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDAN GÜNÜMÜZE ERMENİLERİN ERMENİSTAN’A GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ GÖÇLER" BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

17.10.2023


2023 yılı Ömer Engin Lütem Konferansları'nın altıncısı, Dr. Öğr. Üyesi Hülya Eraslan’ın konuşmacı olacağı “İkinci Dünya Savaşı Sonrasından Günümüze Ermenilerin Ermenistan’a Gerçekleştirdikleri Göçler” başlıklı konferans 24 Ekim 2023 Salı günü gerçekleşecektir.

Göç konusunun Ermeni milletinin tarihinde önemli bir yeri vardır. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği tarafından başlatılan ve Batı dünyasının da desteklediği (Sovyet Ermenistanı’na) göç hareketi konferansta incelenecektir. Bu göç girişimi, savaş sonrası dönemde Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak taleplerini desteklemek amacıyla ortaya çıkmıştı ancak başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Ayrıca, günümüzde Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a göç etme durumu ele alınacaktır. Ermeniler, tarih boyunca bu göç olaylarını uluslararası toplumu etkileme aracı olarak kullanmışlardır.

Eraslan, konuşmasında İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze Ermeni toplumunun Sovyet Ermenistanı’na ve daha sonra Ermenistan’a gerçekleştirdiği göçlerin nedenleri, özellikleri ve sonuçlarını ele alacaktır.

24 Ekim 2023 Salı günü 14:00-15:30 saatleri arasında AVİM Toplantı Salonu’nda düzenlenecek konferansımıza katılımınızdan memnuniyet duyacağız. 

Toplantı dili Türkçedir.

 

Yer:  AVİM Toplantı Salonu

Adres: Süleyman Nazif Sok. No:12/B D.5  Çankaya / ANKARA

Tarih: 24 Ekim 2023, Salı

Saat: 14:00 – 15:30

 

Kayıt için:

LCV: Hülya Önalp

Telefon: 0 312 438 50 23-24

Faks: 0 312 438 50 26

E-posta: honalp@avim.org.tr

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten