"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE BAĞLAMINDA AVRUPA’DA 'SOYKIRIMI İNKÂR' SUÇLARI" BAŞLIKLI KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Paylaş :
PDF İndir :

27.12.2021


2021 yılı Ömer Engin Lütem Konferansları'nın on ikincisi,  Aytekin Kaan Kurtul’un konuşmacı olduğu “İfade Özgürlüğüne Müdahale Bağlamında Avrupa’da ‘Soykırımı İnkâr’ Suçları” başlıklı konferans 23 Aralık 2021 Perşembe günü çevrim içi olarak gerçekleşmiştir.

Bu konferansta, Avrupa’da yürürlükte olan “soykırımı inkâr” suçlarına ilişkin mevzuat ve bu mevzuatla ilgili uygulamalar mercek altına alınmış, “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmediği sürece tarihî olaylar üzerine yapılan hukuki değerlendirmeler cezalandırılamaz” tezi doğrultusunda insan hakları açısından mukayeseli bir değerlendirme ortaya konulmuştur. Kurtul, hukuki tahlili temelinde bir dizi öneri sunmuş ve Avrupa’da ifade özgürlüğüne getirilen keyfî sınırlandırmalarla mücadele konusunda Türk hukukçu ve akademisyenlerin üstlenebileceği rol üzerinde durmuştur.

Konferans soru-cevap kısmının ardından sona ermiştir.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten