"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE BAĞLAMINDA AVRUPA’DA 'SOYKIRIMI İNKÂR' SUÇLARI" BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

16.12.2021


2021 yılı Ömer Engin Lütem Konferansları'nın on ikincisi, 23 Aralık 2021 Perşembe günü, Aytekin Kaan Kurtul’un konuşmacı olacağı “İfade Özgürlüğüne Müdahale Bağlamında Avrupa’da ‘Soykırımı İnkâr’ Suçları” başlıklı konferansla devam edecektir.

Avrupalı kanun koyucular tarafından tasarlanan “soykırımı inkâr” suçları bir iç siyaset savı oluşturma maksadıyla bağlamından koparılmış, Avrupa’daki yurttaşlarımızın tarihimizle ilgili bilgi ve görüşlerini ifade etme haklarının savunulması ve Türkiye karşıtı tezlerle mücadele edilmesi etkili bir şekilde gerçekleşememiştir.

Bu konferansta, Avrupa’da yürürlükte olan “soykırımı inkâr” suçlarına ilişkin mevzuat ve bu mevzuatla ilgili uygulamalar mercek altına alınacak, “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmediği sürece tarihî olaylar üzerine yapılan hukuki değerlendirmeler cezalandırılamaz” tezi doğrultusunda insan hakları açısından mukayeseli bir değerlendirme ortaya konulacaktır. Yapılacak hukuki tahlil temelinde bir dizi öneri sunulacak ve Avrupa’da ifade özgürlüğüne getirilen keyfî sınırlandırmalarla mücadele konusunda Türk hukukçu ve akademisyenlerin üstlenebileceği rol üzerinde durulacaktır.

23 Aralık 2021 Perşembe günü 14:00-15:30 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek konferansımıza katılımınızdan memnuniyet duyacağız. 

Etkinliğe ön kayıt gerektiğini ve etkinliğe katılımın ilk 100 kişi ile sınırlı olduğunu lütfen unutmayınız.

Kayıt için tıklayınız

Toplantı dili Türkçedir.

 

Yer: Zoom (çevrimiçi)

Tarih: 23 Aralık 2021, Perşembe

Saat: 14:00 – 15:30

Telefon: 0 312 438 50 23-24

E-posta: honalp@avim.org.tr

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten