"GÖÇMENLERİN İNSAN HAKLARI VE TÜRKİYE’NİN GÖÇ DİPLOMASİSİ" BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

27.01.2023


3 Şubat 2023 Cuma günü, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), Prof. Dr. Osman Can Ünver’in konuşmacı olacağı “Göçmenlerin İnsan Hakları ve Türkiye’nin Göç Diplomasisi” başlıklı bir konferans düzenlemektedir.

Küresel göç hareketlerinin giderek yaygınlaştığı ve dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 3,7’sinin veya 280 milyonu aşkın kişinin ulus aşırı göçmen konumunda olduğu günümüzde farklı statülerdeki göçmenlerin insan haklarının korunması önem kazanmıştır. Ancak ulus-devletlerin ülkelerindeki göçmenlerle ilgili politikaları çoğunlukla kendi hükümranlıkları ve yetkileri çerçevesinde görmeleri hakların uluslararası yönetişimle korunmasını güçleştirmektedir. Uluslararası göçmenlerin insan haklarının korunmasındaki sorunlar varlığını sürdürmektedir. 

Türkiye, 1990’lı yılların başından itibaren dağılan Sovyetler Birliği’nden gelen göçmenler için hedef ülke olmuştur. Türkiye’nin güney ve doğu sınırlarının ötesinden ülkemize yerleşme ve daha çok transit geçiş için gelen göçmen sayısında da çeşitli nedenlerle dönemsel artışlar kaydedilmiştir. “Arap baharı” bir dönüm noktası olmuş, Türkiye, bu alandaki gelişmelere koşut olarak mevzuat altyapısını güçlendirirken göç ve göçmen politikaları ve uygulamaları ile yeni standartlara kavuşmuştur.

Bu konferansımızda Prof. Dr. Osman Can Ünver, Türkiye’nin dünyada örnek teşkil edebilecek nitelikte olan, göç ve göçmenlere ilişkin uyguladığı norm ve standartların uluslararası platformlarda temsil edilmesini, uluslararası yönetişim için atılabilecek adımları ve bu doğrultuda gerçekleşebilecek yeni yapılanmaların “göç diplomasimizi” nasıl güçlendireceğini ele alacaktır. Ünver, Türkiye’nin uluslararası göç alanında üstlenebileceği etkin rolleri tartışacaktır.

3 Şubat 2023 Cuma günü 14:00-15:30 saatleri arasında AVİM Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek konferansımıza katılımınızdan memnuniyet duyacağız. 

Toplantı dili Türkçedir.

 

Yer:  AVİM Toplantı Salonu

Adres: Süleyman Nazif Sok. No:12/B D.5  Çankaya / ANKARA

Tarih: 3 Şubat 2023, Cuma

Saat: 14:00 – 15:30

 

LCV: Hülya Önalp

Telefon: 0 312 438 50 23-24

Faks: 0 312 438 50 26

E-posta: honalp@avim.org.tr

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten