"ERMENİLERİN İKİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANINA YAKLAŞIMI (1908)" BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

11.02.2021


2021 yılı Ömer Engin Lütem Konferanslarının ikincisi, 18 Şubat 2021 Perşembe günü 14:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. “Ermenilerin İkinci Meşrutiyet’in İlanına Yaklaşımı (1908)” başlıklı toplantıda Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam eden Arş. Gör. Celaleddin Erdoğan konuşmacı olarak yer alacaktır.

1908 yılında İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle Osmanlı Devleti’nin bünyesinde yaşayan Müslüman ve gayrimüslim topluluklar kendi varlıklarını sürdürebilmek için belli bir tutum içine girmişlerdir. İkinci Meşrutiyet’in ilanı sonrasında gelen özgürlük ortamı sayesinde özellikle zanaat ve ticaret alanında ön planda olan Ermeniler diğer unsurlara göre devlet içinde daha etkili olacaklarına ve refah düzeylerinin daha da artacağına inanmışlardır. İktisadi güçlerine güvenerek, özerklik ya da komşu devletlere katılmak için daha iyi bir imkân elde edeceklerini düşünen ve meşruti yönetime destek veren Ermenilerin görüşlerinin ve beklentilerinin o dönemde belirginlik kazandığını söylemek mümkündür.

Arş. Gör. Celaleddin Erdoğan sunumunda, Ermenilerin İkinci Meşrutiyet’in ilanından beklentileri ile tutumlarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirmeyi dinleyicilerle paylaşacaktır. Başkanlık Osmanlı Arşivi’nin yanı sıra konuyla ilgili pek çok makale ve kitaptan yola çıkılarak hazırlanan bu sunumda ayrıca yurtiçi ve yurtdışında bulunan Osmanlı Ermeni cemiyetlerinin İkinci Meşrutiyet’in ilanına ilişkin görüşleri aktarılacaktır.

18 Şubat 2021 Perşembe günü 14:00-16:00 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek konferansımıza katılımınızdan memnuniyet duyacağız. 

Etkinliğe katılım kayıt olan ilk 100 kişi ile sınırlıdır. Katılımcılara toplantı şifresi ayrıca ulaştırılacaktır.

Etkinliğe kayıt olmak için lütfen tıklayınız.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten