"ERMENİ TARİH ALGISINI ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN ÜRETİLMİŞ BİR ÇİZGİ FİLM: ANAVATANA GİDEN YOL (ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԴԵՊԻ ՏՈՒՆ)" BAŞLIKLI KONFERANS AVİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Paylaş :
PDF İndir :

15.05.2019


14 Mayıs 2019 Salı günü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Hande Dolunay’ın konuşmacı olduğu “Ermeni Tarih Algısını Şekillendirmek İçin Üretilmiş Bir Çizgi Film: Anavatana Giden Yol (Ճանապարհ դեպի տուն)” başlıklı konferans AVİM’de gerçekleştirildi.

Hande Dolunay konuşmasında, Ermenistan Milli Sinema Merkezi tarafından 2005-2008 yıllarında hayata geçirilen bir projenin ürünü olan Ճանապարհ դեպի տուն  (Anavatana Giden Yol ) adlı çizgi filmin bir analizini sunarak, anı, öykü, roman, anıt, film ve diğer tür sanatsal ve kültürel ürünlerin, Ermeni milliyetçiliği tarafından belli bir tarih anlatısının yaygınlaştırılması için nasıl araçsallaştırıldıklarına dair tespitlerini dinleyicilerle paylaştı.