"ERMENİ KÜLTÜRÜNDE TÜRK İMGESİNİ ŞEKİLLENDİREN YENİ MEDYA ARAÇLARI" BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

11.10.2019


2019 yılı Ömer Engin Lütem Konferansları, 18 Ekim 2019 Cuma günü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Ercan Cihan Ulupınar’ın konuşmacı olacağı “Ermeni Kültüründe Türk İmgesini Şekillendiren Yeni Medya Araçları” başlıklı konferans ile devam edecektir.

1990’lı yıllardan sonra Ermeni kültüründe Türk imgesinin oluşumuna katkı sağlayan siyaset, eğitim, tarih ve kültür alanlarındaki gelişmelere paralel olarak internet teknolojisinde de büyük bir devrim yaşanmıştır. Artık belirli merkezler arasında kurulan internet ağları, toplum tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum imgenin mecrasını değiştirmiş, hayatımıza (reel ortamın yanında) sanal alan dediğimiz yeni bir ortamı dâhil etmiştir. Teknolojideki bu gelişmelerin Ermeni kültüründe Türk ve Türkiye imgesinin oluşumuna etkisi olmuştur.

Öğr. Gör. Dr. Ercan Cihan Ulupınar “Ermeni Kültüründe Türk İmgesini Şekillendiren Yeni Medya Araçları” başlıklı konuşmasında, Ermeni kültürünün bir parçası olan yeni medya araçlarında tespit ettiği görsel, işitsel ve yazılı örneklerle Türk imgesinin sahip olduğu ortak özellikleri irdeleyecektir.

18 Ekim 2019 Cuma günü 14:00-16:00 saatleri arasında AVİM Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek konferansımıza katılımınızdan memnuniyet duyacağız. 

Toplantı dili Türkçedir.

 

LCV:  Hülya Önalp

Telefon:  0 312 438 50 23-24

Faks:       0 312 438 50 26

E-mail:   [email protected]