"ERMENİ HATIRALARINI YENİDEN DÜŞÜNMEK: DR. AVEDİS NAKKAŞYAN’IN KONJONKTÜRE GÖRE DEĞİŞEN HATIRALARI" BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

19.10.2022


2022 yılı Ömer Engin Lütem Konferansları'nın yedincisi 27 Ekim 2022 Perşembe günü, Dr. Öğr. Üyesi Cem Karakılıç’ın konuşmacı olacağı "Ermeni Hatıralarını Yeniden Düşünmek: Dr. Avedis Nakkaşyan’ın Konjonktüre Göre Değişen Hatıraları" başlıklı konferansla devam edecektir.

Dr. Avedis Nakkaşyan’ın 1931 yılında New York’ta Batı Ermenicesiyle yazıp yayınladığı “Հիշատակներ- դրուագներ կեանքին պատմութենէն” (Hatıralar-Hayat Hikayemden Parçalar) adlı 18 başlıktan oluşan 158 sayfalık ilk otobiyografisi-ki şimdiye kadar Türkçeye çevrilmemiştir- Türk-Ermeni ilişkilerinde Türk tezini doğrulayan çok önemli bir kaynaktır.  Fakat aynı kitabın 1940 yılında “A man who found a country” adıyla İngilizce olarak yayımlanan genişletilmiş baskısında Türkler hakkındaki bütün olumlu kanaatler ayıklanarak fanatik, fantastik (kurgusal) ve tutarsız bir üslup kullanılmıştır. İki kitap arasındaki farklılıklar ve yazarın kısa süre içinde birbiriyle çelişen tutarsız anlatıları unutkanlığa hamledilecek kadar basit bir durum değildir.

Bu konferansta Dr. Cem Karakılıç, 24 Nisan 1915 olaylarının tanığı olan Nakkaşyan’ın 1931 ve 1940’da yayımladığı hatıraları arasındaki çelişkileri ele alacak, Nakkaşyan’ın hatıraları arasındaki tutarsızlıklardan yola çıkarak, Osmanlı Ermenilerinin anlatılarına dayanan otobiyografik metinlerin güvenilirliğini sorgulayarak, yakın tarihin duyarlı sorunlarının profesyonel propaganda teknikleriyle nasıl çarpıtılabildiğini örnekleriyle ortaya koyacaktır.

27 Ekim 2022 Perşembe günü 14:00-15:30 saatleri arasında AVİM Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek konferansımıza katılımınızdan memnuniyet duyacağız.

Toplantı dili Türkçedir.

 

 

Yer :  AVİM Toplantı Salonu

Adres : Süleyman Nazif Sok. No:12/B D.5  Çankaya / ANKARA

Tarih:  27 Ekim 2022, Perşembe

Saat :   14:00 – 15:30

 

LCV:  Hülya Önalp

Telefon:  0 312 438 50 23-24

Faks:       0 312 438 50 26

E-mail:   honalp@avim.org.tr

 

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten