ERMENİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİNİN SON SAYISI ÇIKTI
Paylaş :
PDF İndir :

29.08.2019


Ermeni Araştırmaları dergisinin 63. sayısı çıkmıştır. Bu sayıda bir başyazı ve dört araştırma makalesi olarak toplamda beş makale bulunmaktadır.

Her zamanki gibi 63. sayının ilk makalesi “Olaylar ve Yorumlar” başlığıyla Alev Kılıç’ın hazırladığı başyazıdır. Yazı, Ermenistan’ın iç ve dış dinamiklerinde ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde Nisan-Ağustos 2019 dönemindeki gelişmeler ele alınmaktadır. Kılıç, Başbakan Nikol Paşinyan’ın eski ülke yönetimiyle hesaplaşması, sözde Dağlık Karabağ idarecileriyle arasındaki gerginlikler ve Ermenistan’ın Rusya’yla olan yakın ilişkilerine rağmen diğer uluslararası aktörlere yakınlaşma çabaları gibi konulara odaklanmaktadır.

Berlin Antlaşmasının Birinci Murahhası Aleksandır Karatodori (Theodori) Efendi’nin (Paşa) Berlin Antlaşmasının Ermenilerle ilgili 61 Maddesine Dair Görüşleri” başlıklı ikinci makalede, Taner Aslan Ermeni cemaatinden temsilcilerin 1878 Berlin Konferansı süresince yürüttüğü faaliyetler incelenmektedir. Aslan, bu süreci Osmanlı’nın baş müzakerecisi Aleksandır Karatodori Paşa’nın görüşlerine dayanarak değerlendirmektedir.

Salih Tunç’un “1908 Trabzon Seçimlerinde Ermeniler” başlıklı makalesi bir arşiv araştırmasıdır. Tunç, Trabzon’daki Fransız konsolosunun raporlarına dayandırdığı çalışmasında, 1908 seçimlerinin Trabzon’daki Ermeni cemaatinde yarattığı etkileri incelemektedir.

Güney Kafkasya’da İki-Taraflılığın İzlerini Bağlamsallaştırmak: Ermenistan ve Gürcistan Örneği” başlıklı dördüncü makalede Didem Ekinci iki-taraflılık kavramı ışığında 1992 sonrası Ermenistan ve Gürcistan arasındaki gelişen ilişkileri incelemektedir.

Güzin Çaykıran tarafından yazılan “Geçici Sevk ve İskân Kanunu Sonrası Osmanlı Hükümetinin Osmanlı Ordusunda Görevli Ermeni Asker ve Ailelerine Yönelik Uyguladığı Politikalar” başlıklı son makale de bu sayıda yer alan bir başka arşiv çalışmasıdır.  Çaykıran bu çalışmasında, Osmanlı Devleti’nin 1915 Sevk ve İskân kanunun çerçevesinde Ermeni askerlere ve onların ailelerine uygulanan politikalara odaklanmaktadır.

Ermeni Araştırmaları dergisinin internet sayfasına https://avim.org.tr/tr/Dergiler/Ermeni-Arastirmalari adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi okumalar dileriz.