Onur Uraz
onururaz@avim.org.tr
Academia
ORCID
Scopus Author ID
Uluslararası Ceza Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası Enerji Hukuku

Makaleleri

Onur Uraz, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Uluslararası Kamu Hukuku alanında öğretim üyesidir. Araştırma alanları uluslararası ceza hukuku (özellikle soykırım suçunun yasal kavramsallaştırması), insan hakları hukuku ve uluslararası enerji hukuku üzerinde yoğunlaşmaktadır. Dr. Uraz, yüksek lisansını Glasgow Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 2020 yılında Southampton Üniversitesi'nden Uluslararası Hukuk alanında doktorasını almıştır. Dr. Uraz, 2017'den beri Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Birliği (International Association of Genocide Scholars - IAGS) Kararlar Komitesi üyesi, 2020 yılından beri ise AVİM Misafir Araştırmacısıdır.