ERMENİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİNİN 75. SAYISI YAYINLANDI
Paylaş :
PDF İndir :

27.05.2024


Değerli Okurlarımız, Ermeni Araştırmaları dergisinin 75. sayısında bir başyazı, dört araştırma makalesi ve bir kitap incelemesi bulunmaktadır.

“Olaylar ve Yorumlar” başlıklı editoryal yazıda Alev Kılıç Kasım 2023- Mayıs 2024 tarihleri arasında Ermenistan’daki iç gelişmeler, dış dinamikler, Azerbaycan ile Barış Anlaşması sürecindeki gelişmeler ile Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkiler ve normalleşme sürecinin seyri vb. konuları ele almaktadır. Ermenistan’ın gerek iç gerek dış politikası bakımından kırılma noktası veya dönüm noktası sayılabilecek bir hareketliliğin yaşandığı bir zaman dilimi olan süreçte, Paşinyan Yönetimi’nin yerleşik bazı tabuları yıkma yönünde başlangıçları konu alınmıştır. Anayasada, ulusal amblemde, milli marşta, okul müfredatında, soykırım iddiasında değişiklik yapma girişimleri içte eski rejim yanlılarını, aşırı milliyetçileri ve en önemlisi kiliseyi, dışta ise, varlıklarını ve geçim kaynaklarını aşırı milliyetçiliği körüklemekte gören militan diyaspora örgütlerini, bunu Türkiye üzerinde siyasi baskı aracı olarak kullanabilmeyi düşünen üçüncü devletleri harekete geçirmiştir. Batı’da gündeme gelen dinci Hıristiyanlık, Ermenileri Hıristiyan dayanışmasının sembolü haline getirmeye ve Ermenistan’a yardımı ideolojik bir çerçeveye oturtmaya yöneltmiş, bazı ülkeler, kuyruğun başı yönlendirmesine olanak sağlayan bir zafiyet içinde, bu girişim ve taleplere boyun eğmeyi siyasi kazanım tercihi olarak görebilmiştir. Kılıç, tüm bu gelişmeleri ele almaktadır.

75. sayımızda yer alan ilk araştırma makalesi Murat Jane’nin ““Küçük Devlet” Kavramı Bağlamında Ermenistan’ın Trans-Kafkasya Politikasının Analizi (1991-2020)” başlıklı çalışmasıdır. Jane makalesinde küçük devlet kavramını, Ermenistan dış politikası, Ermenistan’ın Trans-Kafkasya’daki Devletlerle İlişkilerinin ana hatlarını incelemiştir. Çalışmada genel ve soyut olarak aktarılan bilgiler çerçevesinde Ermenistan’ın amaç-araç dengesizliğine ve küçük devlet niteliğine rağmen 1991-2020 yılları arasında yürüttüğü Trans-Kafkasya politikası analiz edilmiştir.

İkinci makale Serap Bozpolat Ayan’ın “Osmanlı Sivası’nda Ermeni Mektepleri” başlıklı makalesidir. Bozpolat Ayan bu çalışmasında Ermenilerin Sivas’taki eğitim faaliyetlerini Sivas’taki Ermeni mektepleriyle alakalı kullanıma açık arşiv malzemesinin tamamını kullanarak incelemiştir. Çalışmada, Ermenilerin Osmanlı Devleti içerisindeki eğitim hayatlarının yanı sıra devletin bu eğitim faaliyetleri konusundaki duruşuna ve bu faaliyetlerin Ermeniler ve diğer unsurlar arasındaki ilişkileri nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur.

75. sayının üçüncü makalesi Ebru Çoban Öztürk’ün “Çatışma Çözümü, Uzlaşma ve Diasporanın Rolü Açısından Türkiye-Ermenistan İlişkileri” adlı çalışmasıdır. Çoban Öztürk makalesinde uzlaşma yaklaşımları, üç devletin komşuluğunda uygulanabilecek uzlaşma modeli, diasporanın rolü ve uzlaşma yaklaşımlarındaki etkisini incelemiştir.

Dördüncü araştırma makalesi Gözde Kılıç Yaşın’ın “Ermenistan’ın Anayasa Değişikliği İhtiyacı ve Bölge Dinamikleri” başlıklı çalışmasıdır. Kılıç Yaşın bu makalede Ermenistan’ın Anayasal dönüşüm sürecini inceleyerek yeni Anayasa’ya etkilerini değerlendirmiştir. Ermenistan Anayasa Mahkemesi’nin Bağımsızlık Bildirgesine dayandırdığı kararları araştıran yazar, Bildirge’nin Ermenistan’ın gelişimine ve komşularıyla iyi ilişkiler geliştirme niyetine etkisini analiz etmiştir.

75. sayımızda bir adet kitap incelemesi bulunmaktadır. Ahmet Can Öktem “Bir Ermeni Teröristin İtirafları (The Legacy: Memoirs of An Armenian Patriot)” isimli kitabı değerlendirmiştir.

Dergimize buradan ulaşabilirsiniz.

Keyifli okumalar dileriz. 

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten