ERMENİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİNİN 74. SAYISI YAYINLANDI
Paylaş :
PDF İndir :

27.11.2023


Değerli Okurlarımız,

Ermeni Araştırmaları dergisinin 74. sayısında bir başyazı, üç araştırma makalesi ve bir makale çevirisi bulunmaktadır.

Olaylar ve Yorumlar” başlıklı başyazıda E. Büyükelçi Alev Kılıç, Haziran-Kasım 2023 tarihleri arasında Ermenistan’da meydana gelen iç gelişmeler, dış dinamikler, Azerbaycan’ın 19 Eylül’de başlattığı antiterör operasyonu ile Karabağ’ın bütünü üzerinde egemenlik tesis etmesi, Zangezur ulaşım koridoru, Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkiler vb. konuları ele almaktadır. Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle bölgeye ilgisinin ve etkisinin zayıflaması, Batının ise Rusya’ya ikinci bir cephe açmak, Rusya’nın güney Kafkaslardaki nüfuzunu azaltmak üzere Ermenistan’ı yanına çekme girişimleri ve Paşinyan’ın Rusya’yı karşısına almak pahasına Batı’nın yaklaşımına yeşil ışık yakması üzerinde durulmuştur. Ermenistan’ın Kasım ayında geliştirdiği “Barış Kavşakları” projesi ulaşım sorununun çözülebileceği iyimserliği uyandırmıştır. Kılıç, tüm bu gelişmeleri ele almaktadır.

74. sayımızda yer alan ilk araştırma makalesi Safiye Akdeniz’in “Ermeni Harfli Türkçe Romanlarda Din Kurumu ve Çağdaşı Arap Harfli Romanlarla Karşılaştırılması” başlıklı çalışmasıdır. Akdeniz makalesinde Arap harfli ilk Türkçe romanlardan önce Ermeni harfleriyle Türkçe yazılmış metinlerde Batılılaşmanın/modernleşmenin din kurumunu nasıl etkilediği ve bunun edebî metinlere ne şekilde yansıtıldığı üzerinde durulmaktır. Ayrıca Müslüman Osmanlı yazarların yazmış oldukları ilk romanlarda bu konunun nasıl ele alındığı araştırılmakta ve iki kesimin bu açıdan karşılaştırılması yapılmaktadır. Ermeni cemaatinde keskin bir şekilde görülmekte olan mezhep ayrılıkları da çalışmada kullanılan eserler üzerinden incelenmektedir.

İkinci araştırma makalesi Serkan Erdoğan tarafından kaleme alınan “Van Doğumlu “Millet-i Sadıka” Ermeni Memurlar (1879 –1909)” başlıklı çalışmasıdır.  Erdoğan makalesinde 1879'da II. Abdülhamid’in emriyle tutulan ve Osmanlı Devleti’nde istihdam edilen memurların biyografilerinin yer aldığı Sicil-i Ahval Defterlerine göre Van doğumlu Ermeni Osmanlı memurlarının özgeçmişlerini incelemiştir.

Üçüncü makale Engin Öztürk’ün “9. ve 11. Yüzyıllarda Bizans’ın Armenia’daki Din Politikası” başlıklı çalışmasıdır. Öztürk makalesinde Arap egemenliğinden sonra Bizans’ın bölgedeki din politikasını çeşitli kaynaklardan elde ettiği verileri karşılaştırarak incelemiştir.

74. sayımızda bir adet makale çevirisi bulunmaktadır. R.S. Abdulmecidov - M.G. Shehmagomedov tarafından Rusça olarak yazılmış  “Ilısulu Mustafa Efendi’nin ‘Tarih-i Harb’ Adlı Eseri: Giriş, Tercüme ve Notlar” başlıklı çalışma Yusuf İslam Yılmaz tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

Dergimize buradan ulaşabilirsiniz.

Keyifli okumalar dileriz.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten