ERMENİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİNİN 71. SAYISI YAYINLANDI
Paylaş :
PDF İndir :

08.06.2022


Ermeni Araştırmaları dergisinin 71. Sayısında 1 başyazı ve 4 araştırma makalesi bulunmaktadır.

“Olaylar ve Yorumlar” başlıklı editoryal yazıda Alev Kılıç, Aralık 2021-Mayıs 2022 tarihleri arasında Ermenistan’da meydana gelen gelişmeleri değerlendirmektedir. Karabağ savaşından sonra bölgenin değişen koşulları bölgede barış, istikrar, iş birliği ve iyi komşuluk ilişkileri tesisi yolunda büyük olanaklar ortaya çıkartmıştır. Bu bağlamda ilk öncelik, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının görüşülmesi ve imzalanması olarak ön plana çıkmaktadır. Öte yandan, Türkiye ile Ermenistan arasında bir normalleşme sürecinin başladığı bilinmektedir. Kılıç, bu yoğun dönemde gerçekleşen gelişmeleri etraflı olarak değerlendirmektedir.

71. sayımızda yer alan ilk araştırma makalesi Osman Karlangıç’ın “Bir Osmanlı Nahiyesinde Ermeni, Misyoner (Lazarist) Ve Müslüman İlişkileri: Akbez Nahiyesi Örneği” başlıklı makalesidir. Karlangıç, 19. yüzyılın son çeyreğinden Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasına kadar uzanan süreçte Müslümanlar, Ermeniler ve misyonerler arasındaki ilişkileri bir Osmanlı nahiyesi olan Akbez üzerinden incelemektedir.

İkinci araştırma makalesi Mustafa Malhut’un “Ermeni Meselesi’nin Uluslararasılaşması Ve İngiltere” başlıklı makalesidir. Malhut makalesinde İngiltere’nin Ermeni meselesine yaklaşımını ve meselenin uluslararası karakter kazanmasında İngiltere’nin rolü ve etkisini ele almıştır.

Üçüncü makale Sinan Koçak’ın Ermenistan Cumhuriyeti’nin Demografik Yapısı (1991-2020) başlıklı makalesidir. Bu makalenin amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin sınır komşusu olan Ermenistan Cumhuriyeti’nin demografik özelliklerini ortaya koymaktır. Ermenistan Cumhuriyeti’nin demografik yapısında önemli değişimlerin yaşandığı tespit etmiş, ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülke nüfusunun yıldan yıla azaldığını ortaya koymuştur.

71. sayının son makalesi Cihat Yıldırım’ın “Yeni Adana” Gazetesinin Haber Ve Yorumlarına Göre Millî Mücadele Dönemi’nde Ermeni Faaliyetleri Ve Ermeni Meselesi” başlıklı makalesidir. Yıldırım makalesinde Yeni Adana isimli gazetenin 1918-1921 yılları arasındaki nüshalarından yola çıkarak Ermeni toplumu ile Müslümanlar arasında meydana gelen hadiseleri değerlendirmiştir.

Derginin 71. sayısına buradan ulaşabilirsiniz.

Keyifli okumalar dileriz.

 

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten