ERMENİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİNİN 65'İNCİ SAYISI ÇIKTI
Paylaş :
PDF İndir :

04.05.2020


Ermeni Araştırmaları dergisinin 65'inci sayısı çıkmıştır. Dergimizin 65'inci sayısında 4 araştırma makalesi, 1 başyazı olmak üzere toplamda 5 makale bulunmaktadır.

Her sayıda yer aldığı üzere, başyazı olan “Olaylar ve Yorumlar” bölümünde Ermenistan’ın iç ve dış dinamikleri ile Türkiye-Ermenistan ilişkilerinden bahsedilmektedir. Bu çerçevede Ocak ayı başından Nisan 2020’ya kadar olan dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınmaktadır. Paşinyan yönetimi gerçekleştiremediği vaatlerin ve karşılayamadığı beklentilerin sorumlusu olarak eski yönetim döneminin halen görevde bulunan bürokratlarını, özellikle yargı erkini ve anayasa mahkemesi üyelerini hedef almış, arzuladığı değişiklikleri yapabilmek üzere, gereken anayasa değişikliği için referanduma gitme kararı almıştır. Dağlık Karabağ çatışması muhalefetin istismarına müsait duyarlı bir sorun olmaya devam etmiştir. Bu gelişmeler “Olaylar ve Yorumlar” başlıklı yazıda detaylı olarak değerlendirilmektedir.

Şahin Doğan’ın arşiv araştırmalarına dayanarak hazırladığı “Armyanskiy Vestnik Dergisinin Işığında I. Dünya Savaşı Günlerinde Petrograd Ermeni Milli Kongresi” başlıklı makalesinde, Taşnaksütyun’un Ermeni siyasi hayatını kontrol etme arzusuyla kongreyi nasıl fırsat olarak kullandığını değerlendirmektedir.

Sadık Çalışkan ve Barış Yılmaz’ın “Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde Basında Yer Alan Propaganda Posterleri Üzerinden Vladimir Lenin’in Kült Liderlik İnşası” başlıklı makalesi Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetin’de Lenin’in liderlik modelinin nasıl inşa edildiğini dönemin posterlerini inceleyerek değerlendirmektedir.

Deniz Akçay, “Dağlık Karabağ Uyuşmazlığında Self-Determinasyon Tezlerinin Göreceliği” başlıklı makalesinde BM tarafından selfdeterminasyon konusunda alınan farklı kararlar incelenerek, Dağlık Karabağ çatışmasında bu tezin uygulanabilirliği değerlendirilmektedir.

Son olarak Orhan Turan, “Van’da Bir İngiliz Konsolos Vekili: Bertram Dickson’ın Taşnak Cemiyeti Üzerine Değerlendirmeleri” başlıklı makaleinde Van’da İngiliz Konsolos Yardımcısı ve Askerî Ataşe olarak görev yapmış olan Bertram Dickson tarafından Taşnak Cemiyeti’nin faaliyetlerine dair yazılan raporları incelemektedir.

Ermeni Araştırmaları dergisinin 65'inci sayısına şu adresten ulaşabilisiniz: https://avim.org.tr/tr/Dergi/Ermeni-Arastirmalari/65

Tüm okurlarımıza iyi okumalar dileriz.