ERMENİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’NİN 59NCU SAYISI YAYINLANDI
Paylaş :
PDF İndir :

07.06.2018


Ermeni Araştırmaları dergisinin 59ncu sayısında altı makale ve iki kitap tahlili bulunmaktadır.

Bu yazılardan ilki Alev Kılıç’ın kaleme aldığı Olaylar ve Yorumlar yazısı olup, bu yazıda Ermenistan ve Türk-Ermeni ilişkilerindeki son gelişmeler ele alınmıştır. Ayrıca son dönemde Ermenistan’da meydana gelen önemli değişimler ve bununla bağlantılı olarak Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde de yeni açılımlara ilişkin beklentiler incelenmiştir.

“Kafkaslarda Ermeni Mezalimi (1905-06) ve “Kanlı Seneler”in Bitmeyen Öyküsü” başlıklı çalışmasında Ali Asker, 1905 Rus devriminin yaşandığı dönemde Ermeni çetelerinin, devlet iktidarının zayıfladığı dönemde bugünkü Azerbaycan topraklarından Türk ve Müslüman nüfusa yönelik mezalimini incelemektedir. Ali Asker, Mehmet Said Ordubadi’nin yakın zamanda gün yüzüne çıkan “Kanlı Yıllar” başlıklı, görgü tanıklığına ve objektif bir şekilde yazılmış eserini, o dönemde yaşanan bu olaylar ile ilgili objektif ve özeleştiri içeren ayrıntılı bir eser olması sebebiyle önemli bir kaynak olarak değerlendirmektedir.

Taner Aslan, “Ermeni Katolik Papazların Macaristan’daki Faaliyetleri ve Macar Gazeteci Yazar Dr. Attila Von Orbók’un Türk Macar Dostluğuna Katkıları” başlıklı çalışmasında birinci Dünya Savaşı esnasında Osmanlı Devleti ile aynı safta yer alan Macaristan’daki Katolik Ermeni papazlar, Macar Halk Partisi ve Kardinal János Csernoch’un Ermenilerin müracaatı üzerine 1915 tarihindeki Ermenilerin sevk ve iskânını uluslararası bir mesele haline getirmeye çalışmaları üzerine Türk Macar dostu Dr. Attila Von Orbók’un Macar Parlamentosunu, Katolik ruhani reisleri ve kamuoyunu bilgilendirmek ve söz konusu meseleye dair yanlı ve yanlış bilgileri ortadan kaldırmak için kaleme aldığı “Az Igazsáag Az Örmenyak Forradalmı Mozgalmáról” (Ermeni İsyanının Gerçekleri) isimli eserini yeni kaynaklar ışığında ve ayrıntılı bir şekilde incelemektedir.

Halil Özşavlı, “Bir Makûs Talih; Göç ve Sürgün: “Ermenilerin Tarih Boyunca Maruz Kaldıkları Göç ve Sürgünler Üzerine Bir İnceleme” başlıklı çalışmasında Ermenilerin yaşadıkları topraklarda İranlılar, Bizanslılar ve Ruslar tarafından nasıl tarih boyunca göçe, din değiştirmeye ve sürgüne zorlandıklarını incelemektedir.

Maxime Gauin, “İzmir Yangınının Yeniden Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasında Eylül 1922’de Türk ordusundan kaçan ve kaçarken de geçtikleri tüm topraklarda yangınlar çıkarmayı bir yöntem olarak belirlemiş Yunan ordusunun, İzmir’de bu yöntemi nasıl Ermeni komitelerine devrettiklerini, 1919-1920’de Kilikya’da benzer olaylara karışmış Ermeni komitecilerinin ise bu yangını nasıl İzmir’de başlattıkları ve yaydıklarını incelemektedir.

“Rus Edebiyatında Evrilen Ermeni İmgesi” başlıklı çalışmasında Gülsün Yılmaz Gökkis, Rus edebiyatının büyük ve etkili şair ve yazarlarının (A. S. Puşkin, A. S. Griboyedov, A. P.  Çehov, N. A. Teffi, O. E. Mandelştam ve A. G. Bitov’un) sekiz eserini Ermeni imgesi bağlamında incelemektedir. Puşkin, Griboyedov, ehov, Teffi’nin eserleri ile Mandelştam ve Bitov’un eserlerinin bir karşılaştırmasını sunan Gökkis Rus edebiyatında yaratılan Ermeni imgesinin zaman içinde nasıl evrildiğini göstermektedir.

Ermeni Araştırmaları dergisinin 59ncu sayısında iki kitap tahlili de bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Aslan Yavuz Şir tarafından hazırlanan, Bayram Akça’nın 1915 Ermeni Tehciri ve Urfa Mutasarrıfı Şehit Nusret Bey başlıklı kitabının incelemesidir. İkinci tahlil ise Ali Asker ve Betül Erdoğan tarafından hazırlanan, Ian Peart ve Fiona Maclachlan’ın “Hocalı Bir Savaş Suçuna Tanıklık (Ermenistan Sanık Sandalyesinde)” başlıklı kitabın incelemesidir.

YILLIK ABONELİK ÜCRETİ POSTA DÂHİL 45 TL

İSTEME ADRESİ: Süleyman Nazif Sok. No:12/B D:3-4 06550 Çankaya/ANKARA

Banka Hesabı: Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/Ankara Şb. 181/6296007

Posta Çeki Hesabı: Terazi Yayıncılık, Ankara/Çankaya/Merkez 5859221

IBAN NO: TR960006200018100006296007

Tel: 0 312 438 50 23-24

Faks: 0 312 438 50 26

E-posta: teraziyayincilik@gmail.com

Sipariş Formu için tıklayınız