ERMENİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 72. SAYISI YAYINLANDI
Paylaş :
PDF İndir :

02.12.2022


Değerli Okurlarımız,

Ermeni Araştırmaları dergisinin 72. Sayısında bir başyazı, üç araştırma makalesi ve bir kitap incelemesi bulunmaktadır.

“Olaylar ve Yorumlar” başlıklı editoryal yazıda E. Büyükelçi Alev Kılıç, Mayıs-Kasım 2022 tarihleri arasında Ermenistan’da meydana gelen iç gelişmeleri ve 2020 yılı 44 gün savaşı sonrası Azerbaycan ile barış anlaşması süreci ile Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin yarattığı dış dinamikleri değerlendirmektedir. Savaşın sona ermesinin ve Moskova’da Rusya’nın katılımıyla taraflarca imzalanan ateşkes anlaşmasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen barış anlaşmasının imzalanamamıştır. Yazıda bu süreçte Ermenistan’ın kendi lehine kazanımlar elde etmek için farklı çıkar gruplarıyla girdiği ilişkiler detaylı olarak incelenmektedir.

72. sayımızda yer alan ilk araştırma makalesi Sinan Koçak’ın “Rusya’daki Ermeni Nüfusunun Tarihsel Geçmişi ve Ermenilerin Demografik Yapısı (1926-2010)” başlıklı çalışmasıdır. Koçak makalesinde Sovyet ve Rusya Federasyonu dönemlerinde yapılan nüfus sayımlarını kaynak alarak Rusya’da yaşayan Ermeni nüfusa dair demografik bir değerlendirme yapmaktadır.

İkinci araştırma makalesi Oğuzhan Yanarışık tarafından kaleme alınan “İkinci Karabağ Savaşı’ndaki Türkiye-Azerbaycan İttifakının Rol Teorisi Çerçevesinde Analizi” başlıklı makaledir. Yanarışık makalesinde uluslararası ilişkilerde liderlerin ve karar alıcıların rolüne odaklanan ve söylem analizleri çerçevesinde değerlendirme yapan rol teorisini temel almaktadır. Bu teori çerçevesinde Karabağ savaşı sırasında Azerbaycan ve Türkiye liderlerinin söylem analizlerini yaparak iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini incelemektedir.  

Üçüncü makale Engin Öztürk’ün “İmparator Herakleios Döneminde Bizans'ın Doğu Politikası ve Armenia” başlıklı makalesidir. Öztürk bu çalışmasında literatürde pek çalışılmayan Bizans döneminde Ermeni-Bizans ilişkilerine odaklanmaktadır.

72. sayımızda bir adet kitap incelemesi bulunmaktadır. İlknur Dişlioğlu’nun incelediği kitap geçtiğimiz yıl AVİM’in yayınladığı ve Iver Torkian tarafından kaleme alınan mektuplardan oluşan “Japonya'dan Bir Mektup - Stratejik Suskunluk: Ermenilerin Sessizliği” adlı kitaptır.

72. sayımız buradan ulaşabilirsiniz

Keyifli okumalar dileriz.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten