"DOĞU SORUNU PERSPEKTİFİNDEN İNGİLİZ BAŞBAKAN WİLLİAM E. GLADSTONE VE ERMENİLER" BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

09.04.2019


2019 yılı Ömer Engin Lütem Konferansları kapsamında, 15 Nisan 2019 Pazartesi günü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi F. Begüm Yıldızeli’nin konuşmacı olacağı “Doğu Sorunu Perspektifinden
İngiliz Başbakan William E. Gladstone ve Ermeniler” başlıklı bir toplantı düzenlenecektir.
 
Dr. F. Begüm Yıldızeli sunumunda, İngiltere’de dört dönem başbakanlık yapmış, görüşleriyle İngiliz siyasetine yön vermiş ve
1876 yılında yayınladığı “Bulgar Dehşeti ve Doğu meselesi” adlı kitapçığındaki kışkırtıcı söylemi nedeniyle İngiliz ve Türk
kamuoyunda tartışmalı bir isim olan William E. Gladstone’un Osmanlı Ermenileri’ne yönelik tutum ve düşüncelerini
değerlendirecektir.
 
15 Nisan 2019 Pazartesi günü 14:00-16:00 saatleri arasında AVİM Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek konferansımıza
katılımınızdan memnuniyet duyacağız.
 
Toplantı dili Türkçedir.
 
LCV:  Hülya Önalp
Telefon:  0 312 438 50 23-24
Faks:       0 312 438 50 26
E-mail:   [email protected]