“CUMHURİYET DÖNEMİNDE ERMENİ AZINLIĞIN İDARESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR” BAŞLIKLI KONFERANS ÇEVRİMİÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Paylaş :
PDF İndir :

06.11.2020


5 Kasım 2020 Perşembe günü, 2020 yılı Ömer Engin Lütem Konferanslarının üçüncüsü, İstanbul Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü’nün konuşmacı olarak yer aldığı “Cumhuriyet Döneminde Ermeni Azınlığın İdaresine Yönelik Uygulamalar” başlıklı konferans çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü sunumunda, Ermeni azınlığın Osmanlı İmparatorluğu ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti döneminde devletle olan ilişkilerini hukuki metinler çerçevesinde incelemiştir. Bilindiği gibi Ermeniler, Osmanlı döneminde “Millet Sistemi” çerçevesinde Ermeni Patrikhanesi’nin idaresi altında ayrı bir millet olarak tanınmışlardı. Tanzimat sonrası dönemde ilan edilen Ermeni Milleti Nizamnamesi, Ermenilere yönelik hukuki uygulamaları ve teamülleri kapsayan idari bir metindi. 1923 yılında cumhuriyete geçişle birlikte Ermeniler Türkiye’deki azınlık toplumlarından birisi olarak idare edileceklerdi. Lozan Antlaşması’ndan günümüze kadar olan süreçte cumhuriyetin idari yapısında gerçekleştirilen düzenlemelerle birlikte Ermeni azınlığın idaresine yönelik patrikhane kapsamında yapılan düzenlemeleri ele aldığı sunumunda Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü, yeni uygulama ve değişimlerin ayrıntılı bir analizini katılımcılara sunmuştur.

Konferans soru-cevap kısmının ardından sona ermiştir.

Konferansa ilişkin YouTube kanalımızda yer alan video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.