"CUMHURİYET DÖNEMİNDE ERMENİ AZINLIĞIN İDARESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR" BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

28.10.2020


2020 yılı Ömer Engin Lütem Konferanslarının üçüncüsü, 5 Kasım 2020 Perşembe günü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü’nün konuşmacı olacağı “Cumhuriyet Döneminde Ermeni Azınlığın İdaresine Yönelik Uygulamalar” başlıklı konferansla devam edecektir.

Ermeniler, Osmanlı Devleti döneminde “Millet sistemi” çerçevesinde Ermeni Patrikhanesi’nin idaresi altında ayrı bir millet olarak tanınmışlardı. Tanzimat sonrası ilan edilen Ermeni Milleti Nizamnamesi, Ermenilere yönelik hukuki uygulamaları ve teamülleri kapsayan idari metindi. Cumhuriyet’e geçişle birlikte Ermeniler Türkiye’deki azınlık toplumlarından biri olarak idare edileceklerdi. Ancak uygulamanın detayları net olarak belirlenmiş değildi. Devlet, teamül olarak eski dönemde uygulanan nizamnamenin gerekli görülen yerlerini uygulamaya devam etmişti. Nizamname resmen yürürlükte olmasa da ihtiyaç duyulduğunda nizamname hükümlerine müracaat edilmekteydi. Zamanla cumhuriyetin idari yapısındaki düzenlemelere paralel olarak patrikhanenin idaresinde de yeni düzenlemeler yapılacaktır.

Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü sunumunda, Lozan Antlaşması’ndan günümüze kadar olan süreçte Ermeni azınlığın idaresine yönelik yeni uygulama ve değişimleri ele alacaktır.