AVRASYA DÜNYASI / EURASIAN WORLD - MAKALE ÇAĞRISI
Paylaş :
PDF İndir :

09.01.2020


Avrasya Dünyası / Eurasian World dergisi, Avrasya coğrafyasındaki güncel gelişmeler hakkında bölge uzmanlarının analitik değerlendirmelerini okuyucuyla buluşturmak amacıyla AVİM tarafından 2017 Ekim ayından bu yana yayımlanmaktadır.  Bu kapsamda, Avrasya bölgesi olarak tanımladığımız, Orta ve Doğu Avrupa, Balkanlar, Karadeniz Bölgesi, Kafkasya ve Orta Asya’da yaşanan ekonomik, toplumsal ve siyasi gelişmelere ışık tutacak analiz ve mülakatlara yer vermektedir. Bunun yanında, Batı ve Güney Avrupa, İran, Afganistan, Hindistan, Pakistan, Çin, Kore, Japonya ve ASEAN ülkeleri gibi Avrasya bölgesindeki çevre coğrafyalarında yaşanan süreçler de Avrasya’daki gelişmelerle ilgileri oranında Avrasya Dünyası / Eurasian World dergisinin ilgi alanları arasında yer almaktadır.  Avrasya Dünyası / Eurasian World hakkında daha detaylı bilgiye ve eski sayılarına https://avim.org.tr/tr/Dergiler/Avrasya-Dunyasi-Eurasian-World-1 adresinden ulaşılabilir.

Avrasya Dünyası / Eurasian World dergisi 6. sayısında Orta Asya’daki güncel gelişmeleri merkezine alacaktır. Bu çerçevede, üzerinde durulması beklenen konulardan bazıları şunlardır:

 • Orta Asya ülkelerinde, 1991’den bu yana yürütülen devlet ve ulus inşa süreçleri ve günümüzdeki yansımaları;
 • Orta Asya ülkeleri arasındaki ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkiler;
 • Bölgeselleşme perspektifleri;
 • Enerji ve ulaşım politikaları;
 • Türkiye’nin Orta Asya’ya yönelik perspektif ve politikaları ve Orta Asya ülkeleriyle ilişkileri;
 • Rusya, ABD ve AB’nin Orta Asya’ya yönelik perspektif ve politikaları.

Bunların yanında, Avrasya’da yer alan diğer bölgelerdeki önemli gelişmelere dair analitik değerlendirmelere de 6. sayımızda yer verilecektir.    

Yazı Gönderim Kuralları

 • Avrasya Dünyası / Eurasian World Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış analitik değerlendirme yazılarını yayımlamaktadır.
 • Yazılar,  analiz formatında olmalıdır. Akademik makale formatında yazılması beklenmemektedir. Dili, basit, anlaşılır olmalı jargon kullanımından kaçınılmalıdır. Cümleler ve paragraflar kısa tutulmalıdır.
 • Yazılar 2500-4000 kelime arasında olmalıdır.
 • Başlık ve alt başlıklar arasında açıkça anlaşılacak bir hiyerarşi olmalıdır. Başlık ve alt başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır.
 • 40 kelimeden uzun alıntılar, metin içinde sağ ve sol kenar boşlukları metinden daha geniş olacak şekilde ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Yazılarda, dipnot kullanılmalıdır. Ayrıca bir kaynakça istenmemektedir.
 • Vurgulanan, altı çizilen ifade ve kavramlar ‘tekli tırnak işareti’ içinde kullanılmalıdır.
 • Yazılar, Microsoft Word’de, 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1,5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inç) yazılmalıdır. Makalenin sayfaları, 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Yazların yer aldığı dosyanın başında, yazar(lar)a dair aşağıda bilgiler bulunmalıdır:

 • Ad ve soyad(lar)ı
 • Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı
 • Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)
 • E-posta adres(ler)i
 • Açık posta adres(ler)i, cep telefon numara(lar)sı ve faks numara(lar)sı

Yazılar, Dr. Turgut Kerem Tuncel’e [email protected] adresinden gönderilmelidir. Yazının iletildiği e-postanın konu kısmına “Avrasya Dünyası / Eurasian World – 6. Sayı” ibaresi yazılmalıdır.

Yazı gönderim için son tarih: 5 Mart 2020

Avrasya Dünyası / Eurasian World, yazı gönderim kuralları ve diğer konularla ilgili sorularınız için [email protected] adresi veya +90 312 438 50 23 nolu telefondan irtibata geçebilirsiniz.