AVRASYA DÜNYASI/EURASIAN WORLD – 10. SAYI - MAKALE ÇAĞRISI
Paylaş :
PDF İndir :

17.12.2021


Avrasya Dünyası/Eurasian World dergisi, Avrasya coğrafyasındaki güncel gelişmeler hakkında bölge uzmanlarının analitik değerlendirmelerini okuyucuyla buluşturmak amacıyla 2017 Ekim ayından bu yana Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) tarafından yayımlanmaktadır. Bu kapsamda, Avrasya bölgesi olarak tanımladığımız; Orta ve Doğu Avrupa, Balkanlar, Karadeniz Bölgesi, Kafkasya ve Orta Asya’da yaşanan ekonomik, toplumsal ve siyasi gelişmelere ışık tutacak analiz ve mülakatlara yer vermektedir. Bunun yanında, Batı ve Güney Avrupa, İran, Afganistan, Hindistan, Pakistan, Çin, Kore, Japonya ve ASEAN ülkeleri gibi Avrasya bölgesindeki çevre coğrafyalarında yaşanan süreçler de Avrasya’daki gelişmelerle bağlantıları oranında Avrasya Dünyası/Eurasian World dergisinin ilgi alanları arasında yer almaktadır. Avrasya Dünyası/Eurasian World hakkında daha detaylı bilgiye ve eski sayılarına https://avim.org.tr/tr/Dergiler/Avrasya-Dunyasi-Eurasian-World-1  adresinden ulaşılabilirsiniz.

Avrasya Dünyası/Eurasian World dergisinin 10’uncu sayısında da Avrasya’da bölgesinde yaşanan önemli gelişmelere dair analitik değerlendirmelere yer verilecektir.

Yazı Gönderim Kuralları

 • Avrasya Dünyası/Eurasian World Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış analitik değerlendirme yazılarını yayımlamaktadır.
 • Yazılar, analiz formatında olmalıdır. Yazıların, akademik makale formatında olması beklenmemektedir. Kullanılan dil, basit ve anlaşılır olmalıdır. Cümleler ve paragraflar kısa tutulmalıdır. Mesleki/teknik dil (jargon) kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Yazıların 2500-4000 kelime arasında olması beklenmektedir.  
 • Başlık ve alt başlıklar arasında açıkça anlaşılacak bir hiyerarşi olmalıdır. Başlık ve alt başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır.
 • 40 kelimeden uzun alıntılar, metin içinde sağ ve sol kenar boşlukları metinden daha geniş olacak şekilde ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • 40 kelimeden kısa alıntılar “çift tırnak işareti” içinde verilmelidir.
 • Değinilen kitap, doküman, rapor, karar, kanun, antlaşma vb.nin başlıkları “çift tırnak işareti” içinde yazılmalıdır.  
 • Vurgulanan, altı çizilen ifade ve kavramlar ‘tekli tırnak işareti’ içinde kullanılmalıdır.
 • Yazılarda, dipnot kullanılmalıdır. Ayrıca bir kaynakça istenmemektedir.
 • Yazılarda, ele alınan konunun okuyucu tarafından daha rahat anlaşılması için resim, fotoğraf, harita vb. görsellerin ve tabloların kullanılması teşvik edilmektedir. Görsellerin ve başka kaynaklardan alınan tabloların referansları bunların altında belirtilmelidir. 
 • Yazılar, Microsoft Word’de, 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1,5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inç) yazılmalıdır. Makalenin sayfaları, 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Yazıların yer aldığı dosyanın başında, yazar(lar)a dair aşağıda bilgiler bulunmalıdır:

 • Ad ve soyad(lar)ı,
 • Hâlihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı,
 • Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler),
 • E-posta adres(ler)i,
 • Açık posta adres(ler)i, cep telefon numara(lar)sı ve faks numara(lar)sı.

Yazılar, Dr. Turgut Kerem Tuncel’e tuncel@avim.org.tr adresinden gönderilmelidir. Yazının iletildiği e-postanın konu kısmına “Avrasya Dünyası/Eurasian World - 10’uncu Sayı” ibaresi yazılmalıdır.

Yazı gönderim için son tarih: 1 Mart 2022

Avrasya Dünyası/Eurasian World, yazı gönderim kuralları ve diğer konularla ilgili sorularınız için tuncel@avim.org.tr adresi veya +90 312 438 50 23 nolu telefondan irtibata geçebilirsiniz.

 

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten