AVİM, TTK VE RUSYA BİLİMLER AKADEMİSİ ŞARKİYAT ENSTİTÜSÜ İŞBİRLİĞİ İLE MOSKOVA’DA “I. DÜNYA SAVAŞI VE XX. YÜZYILIN BAŞINDA TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ” BAŞLIKLI KONFERANS DÜZENLENMEKTEDİR
Paylaş :
PDF İndir :

04.04.2018


Avrasya İncelemeleri Merkezi, Türk Tarih Kurumu ve Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünün işbirliği ile Moskova’da 4-5 Nisan tarihleri arasında “I. Dünya Savaşı ve XX. Yüzyılın Başında Türk-Rus İlişkileri” başlıklı bir konferans düzenlenmektedir. Bu konferansta Türkiye ve Rusya’dan toplamda 36 akademisyen, araştırmacı ve uzman bildiri sunacaktır. Konferansa AVİM’i temsilen AVİM Danışmanı Emekli Büyükelçi Yiğit Alpogan katılmaktadır.